• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Vilivalla kalmistu
X

Vilivalla kalmistu

Vilivalla kalmistu

 Vilivalla.jpg 

Foto: Muinsuskaitseregister

Harju-Risti ja Vihterpalu vahelise maantee ääres asuv Vilivalla külakalmistu hõlmab ligikaudu 0,92 ha suuruse maatüki. Loode-kagu suunas pikliku kalmistu edela-, loode- ja kirdeserv on piiratud sideaineta laotud maakivipiirdega, kaguserva tähistab võsastunud lehtpõõsahekk. Hauatähiste poolest haruldasel kalmistul on 94 vabrikurauast sepistatud risti, 2 valatud rauast risti, 1 unikaalne sepistatud ratasrist, 1 kunstitaotluslikult töödeldud, nimeplaadiga puitrist, 1 graniidist hauaplaat. Lubjakivist tervikuna või osaliselt säilinud hauasambaid, valdavalt riste, on 196, neist 2 ratasristid ja 3 harvaesinevat silindriliste harudega risti. Hauapiiretest on kalmistul 6 lihtsat sepisaeda ja 1 graniitpostidel kettpiire. Kalmistu maanteepoolse, kirdeserva keskosas on puitväravaga sissepääs, mille vastas asub kabel. Kabel on krohvitud paeseinte ja viilkatusega. Ehitist ilmestavad teravkaarsed avad. Kabelisse on maetud Vihterpalu mõisahärra Gustav von Knorring (1985-1852) koos abikaasaga. Kalmistu on kaetud kõrghaljastusega ja võsastuva põõsastikuga.