• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Korduma kippuvad küsimused

 

Millal jõuavad regsitrisse ... valla kalmistute andmed?

Selle küsimusega tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Meie oleme teinud koostööpakkumise kõigile valdadele ja linnadele, mille territooriumil asuvad kalmistud. Kahjuks ei ole mitte kõik omavalitsused pidanud vajalikuks või võimalikuks meiega liituda.

 

Miks ei ole registris andmeid minu tuttava/lähedase kohta, ehkki tean, et ta on maetud registriga liitunud kalmistule?

Sagedam põhjus on see, et inimese nimi erineb. Näiteks kui teadsite, et maeti Jaan Kask 2002. aastal Pärnamäele, toksisite otsingusse Jaan Kask ja tulemust pole, siis suure tõenäosusega on see Jaan tegelikult Kas Jaan-Artur Kask või Jaan-Johannes Kask. Sellisel juhul oleks soovitav kasutada otsingut nimeosa järgi.

Samuti ei ole register täielik. Andmed kantakse registrisse kalmisturaamatutest või kalmistu inventariseerimisandmetest - hauakividelt üles kirjutatud andmetest. Kalmisturaamatute täitmine oli varem küllaltki juhuslik, maetu võidi kalmistule sängitada matust üldse registreerimata. Samuti on osa kalmisturaamatuid ajapikku hävinud või rohkest kasutamisest loetamatuks kulunud. Ka hauatähised võivad aja jooksul hävida või loetamatuks muutuda. Seega jah, kahjuks mitte kõikide maetute andmed ei jõua registrisse.

 

Registris on puudulikud või vigased andmed.

Andmed on registrisse kantud kalmisturaamatute põhjal või kalmistute inventariseerimisandmete alusel, st. hauakividelt üleskirjutatud andmete põhjal. Kalmisturaamatusse kanti andmeid sageli mitte dokumendi alusel vaid kuulmise järgi, seega võis viga olla juba kalmisturaamatus. Samuti võib käsikirjaliste andmete dešifreerimine hiljem olla üsnagi keerukas. Ka hauakivid võivad aja jooksul muutuda raskesti loetavaks. Seepärast on vead registris paratamatus. Vigadest registris palume teatada konkreetse kalmistu registrihaldajale.  Kontaktid leiate kalmistu kodulehelt.

Kas ma pean maetut otsides sisestama kõik kuupäevad? Aga kui ma matusepäeva ei tea?

Sünni-, surma- või matuseaja sisestamine otsinguvormile pole kohustuslik. Otsida võib ilma ühegi kuupäevata. Ajavahemiku lisamine võimaldab lihtsalt täpsustada otsingutulemusi. Kõik kuupäevad peavad olema sisestatud kujul PP.KK.AAAA  Näiteks 1.jaanuar 2013 kirjutatakse kujul 01.01.2013  Juhime ka tähelepanu sellele, et kuna register on osati lünklik - ei sisalda kõiki daatumeid - siis tuuakse otsingutulemusse välja ka need maetud, kellel otsitud kuupäeva väli on tühi.

 

Mida saab Kalmistute veebis veel teha peale maetu otsimise?

Igal konkreetsel kalmistul on vastavalt kohalikele vajadustele ja võimalustele avatud terve rida teenuseid. Võimalik on tutvuda kalmistule maetud Eesti kultuuri- või ajaloos oluliste inimestega. Paljudel kalmistutel on olemas kalmistukaart, kus on omakorda võimalik hauaplatse otsida. Tallinna kalmistutel on suveperioodil võimalik veebi kaudu tellida hauaplatsile hooldusteenuseid. Kalmistutel, kus parasjagu tegeldakse hauaplatside omanike - kasutajate - väljaselgitamisega, saab esitada hauaplatsi kasutamise taotluse.

Inimesed, kes on juba registreeritud hauaplatsi kasutajaks, saavad ennast ID-kaardiga autentides täiendada enda kontaktandmeid registris, esitada registrile täiendusi ja parandusi oma hauaplatsile maetute osas, laadida üles oma hauaplatsi pilte või lisada järelehüüde kadunukesele. Tallinna kalmistutel on võimalik anda ka elektroonne volitus matmiseks, elektroonselt allkirjastada platsi kasutamise leping, aga ka plats edasi anda uuele kasutajale või platsist loobuda.