Maetu otsing


Kalmistu hooldaja Ellika Lahe

Telefon: +372 53771116

Ettepanekud registri täiendamiseks saata aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee

 

Kunda linna kalmistu MEELESPEA

 

  • Matmisplatsi väljastab kalmistu hooldaja. Omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid muutaei tohi.
 
  • Pärast matust korrastatakse ümbrus hiljemalt 3 päeva jooksul.
 
  • Haud peab olema nimeliselt märgistatud.
 
  • Kalmistul on lubatud kasutadamadalhaljastust ja puude minivorme. Heki lubatudkõrgus on kuni 0,7 m.
 
  • Matmisplatsi valdaja hooldab haua ja sellega piirnevad teeosad.
 
  • Prügi viiakse selleks ettenähtud kohta sorteerituna.
 
  • Pinnast tohib kalmistult välja viia eelneval kokkuleppel kalmistu hooldajaga.

 

NB! Kalmistu poolt liiv üks kord aastas - kevadel.
 
Kalmistu külastaja on kohustatud hoidma korda ja puhtust