Maetu otsing


Väike-Maarja Vana kalmistu

Väike-Maarja värav

Väike-Maarja vana kalmistu asub Väike-Maarja alevikus Pikk tn 27 ja on ajaloomälestisena 1997a. muinuskaitse all. Vana kalmistu pindala on 3,9 ha ja maa-ala on jagatud kaheks kvartaliks.


Kalmistu paikneb kahe maantee (Rakvere-Vägeva ja Väike-Maarja-Tamsalu) vahelisel alal. Peatee kulgeb väravaehitisest kirdesse. Kalmistu vanim osa paikneb ilmselt lõunapoolses otsas, kust on kalmistut aja jooksul laiendatud nii põhja kui ka kirde suunas. Kalmistul puudub piirdeaed. Kalmistuvärav asub idapoolsel serval ja on teetammi suhtes jäänud madalamale. Väravat restaureeriti viimati 2001. a.


Vanale kalmistule on maetud valdavalt ainult eestlasi, ent selle idanurgal põhjapoolse peatee lõunaküljel Jakob Tamme ja Pika tn vahel on 9x21 m suurune, väga madala müüriga piiratud ala rituaalse kaevuga keskel. Sinna sängitati 19. saj algupoolel juudi kantoniste, keda tsaarivõimu poolt oli Eestisse toodud Poolast. Kultuuriloolistest isikutest on kalmistu põhjapoolse tee äärde maetud J. Tamm, Karl Krahe, Peeter Jakobson, lõunapoolse peatee lõunaküljele K. Merilaasi ema Anna Moorberg ja noorem õde Lydia ning kalmistuvärava juurde Johan Kotli, Tamsalu mnt lähedale Johan Elken. (E. Leppik. Kultuurilooline Väike-Maarja, Kohtla-Järve, 1999)
2001.a lõpetati Väike-Maarja kalmistu väravaehitise restaureerimine.