Maetu otsing


Pealeht > Lääne-Virumaa >

Väike-Maarja valla kalmistud

Tere tulemast Väike-Maarja valla kalmistute kodulehele!

Lahkumine

Väike-Maarja valla Väike-Maarja aleviku uuele ja vanale kalmistule, Simuna kalmistule ja Ao kalmistule maetute andmed kajastuvad kalmisturegistris.

Kalmistute maa-alad on kaardistatud ja toimub kaardiandmete seostamine registriandmetega. Ao kalmistuga ja Väike-Maarja aleviku uue kalmistuga on hauaplatside kaardiga sidumise tööd tehtud ning vajadusel on hauaplatsid leitavad kaardi abil.

Kalmisturegistris on puudulikud veel andmed hauaplatside kasutajate ja kasutuslepingute kohta. Nimetatud andmed on vajaliku kalmistuseadusest ja Väike-Maarja valla kalmistute kasutamise eeskirjast tulenevalt. Kutsume hauaplatside kasutajaid üles kohalikku omavalitsust teavitama oma andmetest.

Palume andmete esitamiseks võtta ühendust kalmistumeistritega või Väike-Maarja valla maanõunikuga.

 Väike-Maarja kalmistumeister Heili Talpsepp tel +372 516 1809 e-post: heili.talpsepp@v-maarja.ee

Simuna kalmistumeister Sirje Prual tel +372 524 7944 e-post: simuna.kalmistu@v-maarja.ee

Ao kalmistumeister Ali Uustalu tel +372 524 6501 e-post: aili.uustalu@v-maarja.ee

Väike-Maarja valla maanõunik  Diana Seepter tel +372 329 5755 e-post: diana.seepter@v-maarja.ee