Maetu otsing


Pealeht > Järvamaa > Järva kalmistud >

Järva-Jaani II kalmistu

Tornialuse kalmistu

järvajaani

Kalmistu üldpindala on 16 300m2. II Kalmistu on tänaseni tegutsev kalmistu.

Järva-Jaani II Kalmistu (Tornialuse kalmistu) kuulub munitsipaalomandisse, mida haldab Järva-Jaani Vallavalitsus, hooldusfirmana OÜ Järva-Jaani Teenus.

Sissepääsule on rajatud väravaehitis torni ja metallist sepisväravatega. Värava kaarel on aastaarv 1866, mis arvatavalt on ka kalmistu rajamise algusaastaid.

Kalmistul leidub küll ka sepisrist vaskplaadiga, millel surmadaatumiks on aasta 1865 (plats nr 13 Mart Tamm 27.01.1799-21.01.1865). Enamik dateeritud hauatähiseid on siiski 20.sajandi esimesest poolest.

Kalmistu on piiratud kõigist neljast küljest madala maa- ja paekividest piirdemüüriga. Pikliku, ristkülikukujulise kalmistu pinnmood on suhteliselt tasane, pideva langusega lõuna suunas.

Liiva- ja betoonrandiga platse (ka metallaiaga) on vähe, enamus metallist riste paikneb rohumaal, tulles seetõttu eriliselt esile ja kujundades antud kalmistu rahulikku üldilmet.