Maetu otsing


Jäätmeseadusest tulenevalt on vaja ka kalmistul tekkivaid jäätmeid liigiti koguda. Selleks on  vaja biolagunevad jäätmed (puulehed, oksad jne) ja mittelagunevad jäätmed (küünlajäägid, küünlajalad, plastikmaterjal, metall, klaas, keraamika jne) koguda eraldi. Kalmistul on ettenähtud kolm jäätmete kogumiskohta, mis on tähistatud. Jäätmete kogumiskohtadesse on paigaldatud mittelagunevate jäätmete kogumiseks konteinerid. Biolagunevad jäätmed paigutada aunadesse, mille äravedu toimub regulaarselt. Kalmistul tekkivad betoonijäätmed ja kivid paigutada kogumiskohta eraldi.

Palume jälgida Torma kalmistul kogumiskohtadessse paigaldatud tähistust ja paigutada jäätmed sorteeritult.