Maetu otsing


Tallinna logo EST.png

Kalmistuteenuste hinnakiri

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

 

Matuseteenused

 

Kirstumatus

1.    Hauastamine kirstus 0,6m -1,5m 

 

159 €

        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus  kokku  250 € 

2.    Hauastamine kirstus 1,6m -2,1m 

 

210 €

        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus  kokku  301 € 

3.    Hauastamine erimõõdulises kirstus 

 

259 €

         Kirstu suurus 0,8m + lai/ 2,1m+ pikk     
        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus  kokku  350 € 

4.    Ümbermatmine 

 

436 €

 

Urnimatus

1.    Urni hauastamine 

 

76 €

        +15€ kuuseoksad  kokku  91 € 

2.    Urni väljakaevamine 

 

73 €

3.    Urni matus urnikambrisse 

 

878 €

4.    Urni paigutamine urnikambrisse 

 

73 €

5.    Hauastamine erimõõdulise urniga 

 

104 €

        +15€ kuuseoksad  kokku 119 € 

 

Hauastamine eritellimusel

Matus kiirendatud korras (matuse vormistamine vähem kui 2 tööpäeva enne matust).

1.    Hauastamine kirstus 0,6-1,5m 

 

250 €

        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus kokku 341 € 

2.    Hauastamine kirstus 1,6-2,1m 

 

314 €

        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus kokku 405 € 

3.    Hauastamine erimõõdulises kirstus 0,8m - 2,1m 

 

351 €

         Kirstu suurus 0,8m + lai/ 2,1m+ pikk     
        +48€ kuuseoksad +43€ kääpa koristus  kokku 442 € 

 

Muud teenused

1.    Urnimatuse matusejärgne korrastus

hauakoht

21 €

       Sisaldab ühe kuu jooksul peale matuse toimumist,
       kuivanud pärgade ja lillede koristamist, matusekoha
       tasandamist ja hauaplatsi korrastamist
   

2.    Kirstumatuse matusejärgne korrastus

hauakoht

43 €

       Sisaldab 6-8 kuu jooksul peale matuse toimumist
       kuivanud lillede, pärgade koristamist, kääpa äravedu,
       hauaplatsi tasandamist ja korrastamist
   

3.    Kabeli kasutamine

tund

46 €

       Sisaldab Rahumäe-, Liiva- või Metsakalmistu
       kabeli kasutamist
   

4.    Siselinna kalmistu Tavandimaja kabeli kasutamine

tund

178 €

       Sisaldab helitehnika ja teletehnika kasutamist    

5.    Peieruum

tund

113 €

       Sisaldab 2 tundi peieruumi kasutamist
       Rahumäe ja Liiva kalmistul
   

6.    Eritööd

tund

34 €

       Kliendi soovil teostatavad eritööd, mis ei kajastu
       antud hinnakirjas (hauavaaside kohale toimetamine,
       istutusaukude, kaevamine, puude-, põõsaste
       juurimine jms tööd). 
   

 

Hauaplatsi hooldus

 

Tehispiiretega hauaplatsi hooldus

Sisaldab neli korda kuus ( hooajal kaks korda kuus) hauaplatsi hooldust, vastavalt kliendi poolt tellitud perioodile

1.     1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

43 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  85 € 

2.     2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

52 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  104 € 

3.     3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

59 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  122 € 

4.     4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

67 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september) hooaeg 140 €

5.     5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

73 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  159 € 

6.     6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

80 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  177 € 

 

Murupiiretega hauaplatsi hooldus

Sisaldab neli korda kuus hauaplatsi hooldust, vastavalt kliendi poolt tellitud perioodile

1.     1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

37 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  92 € 

2.     2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

49 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  153 € 

3.     3-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

59 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  195 € 

4.     4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

75 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  305 € 

5.     5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

85 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  351 € 

6.     6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus

kuu

98 €

        Kogu hooldusperiood (mai-september)  hooaeg  412 € 

 

Suvised hooldusteenused

1.    Hauaplatsi liiva vahetamine 

hauakoht 

51 €

2.    Hauaplatsi liiva vahetamine 2-kohaline

hauakoht

101 €

       (Sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm)     

3.    Hauaplatsi katmine liivaga 

hauakoht 

41 €

4.    Hauaplatsi katmine liivaga 2-kohaline

hauakoht

61 €

       (Sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm)     

5.    Hauaplatsi katmine murumättaga

hauakoht

87 €

       (Ei sisalda murumätta maksumust)     

6.    Murumätas 

m² 

28 €

7.    Muld 

m² 

18 €

8.    Geotekstiil 

m² 

2,40 €

9.    Graniitkillustik 

15,20 €

10.  Hauarajatiste puhastamine

jooksev meeter

9 €

        (Sisaldab hauapiirde või hauasamba pesu veega,
        teenust kasutatakse naturaalsest kivist 
        hauasammaste ja piirete ning krohvitud betoonpiirete
        puhastamiseks. Teenus ei ole sobilik krohvimata
        betoonpiirete ja dolomiitpiirete, kunstlikust materjalist
        hauasammaste ja dolomiidist hauasammaste,
        hauaplaatide puhastamiseks).
   

 

Muud teenused

1.    Küünalde süütamine

kord

3 €

         (Sisaldab kliendi poolt soovitud tähtpäeval 
        küünla süütamist hauaplatsil) 
   

2.    Urnilina / urnikott 

tk 

28 € 

3.    Kalmulatern 

tk 

25 € 

4.    Kalmuvaas 

tk 

55 € 

5.    Kalmupink 

tk 

75 € 

6.    Muld (kott) 

10 L 

3 € 

7.     Lilled vastavalt hooajale:
(Hind koos istutamisega kalmule)

   

     *  Võõrasemad (mai - juuni) ja

3 tk

12 €

          alatiõitsev begoonia (juuli - august)  6 tk 18 € 
   9 tk 24 € 

        Iga järgnev komplektiväline taim 

1 tk 

3 €

     *  Begoonia (juuli - august)

1 tk

7 €

     *  Kanarbik (september - oktoober)

3 tk

15 €

        Iga järgnev komplektiväline taim

1 tk

4 €