Hauaplatsi kasutajale

Hauaplatsi kasutaja teenuste kasutamiseks on vaja kalmistuportaali sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel. Peale sisselogimist  näidatakse Teile hauaplatsi/hauaplatse, mille kasutajaks olete registreeritud. Valige hauaplats, millega seoses Te teenuseid kasutada soovite. Peale hauaplatsi valimist valige ekraanile toodavatest teenustest Teile vajalik.