• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Väike-Maarja kalmisturegister
12/01/2010
Tänaseks on valminud Väike-Maarja valla kalmistute registri esialgne versioon, mis vajab täiustamist-täpsustamist.Kalmisturegistri täiendamiseks palume kõigi inimeste abi.

Praegu on registris nähtav maetu asukoht kalmistul ning matmisaeg.

Kalmistute kaardid on esitatud pdf-failina ja näitavad vaid kalmistute kvartaleid. Matmispaiga täpsema asukoha teadasaamiseks palume pöörduda Väike-Maarjas kalmistumeister Ruth Palmiste, Simunas kalmistumeister Helvi Vahter’i või Väike-Maarja valla registripidaja Reet Pajula poole.

Täiendamist vajavad:

  • Maetu sünni- ja surmakuupäev
  • Kalmistu aluskaardid
  • Hauaplatsi kasutaja digitaalne ankeet

Sageli puuduvad hauaplatsi tähistel maetute sünni- ja surmaajad. Kui hauatähisel maetu surmaaeg puudub kuvatakse registris tehnilistel põhjustel matmisajaks 1900.

Selliste ebatäpsuste kõrvaldamiseks ja kalmisturegistri täiendamiseks palume kõigi inimeste abi.

Info andmisel teatada maetu täpne sünni- ja surmakuupäev, kalmistu nimi ning hauaplatsi kasutaja kontaktandmed. Hauaplatsi kasutajate registreerimiseks on vaja teada kasutaja isikukoodi (registrisse kandmise nõue). Isikukoodi ei avalikustata, see on ainult registripidajale kasutamiseks.

Palume teile teada olev info edastada Väike-Maarja valla registripidajale (e-post reet.pajula@v-maarja.ee, tel 3295769).

 

Infotelefonid:

Väike-Maarja kalmistumeister Ruth Palmiste +372 516 1809

Simuna kalmistumeister Helvi Vahter +372 524 7944

Väike-Maarja valla registripidaja  Reet Pajula +372 329 5769