• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Robert Nerman (1946 – 2015) ajaloolane
Kultuurilooline haud
Tallinna Metsakalmistu, U, 23, 3/11A, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Robert Nerman 10.02.1946 01.02.2015 07.02.2015

Robert Nerman (1946 – 2015) ajaloolane
Sünd.10.02.1946 Tallinn
Surn.01.02.2015 Tallinn
Robert Nermani isa oli Leningradist  pärit tööline, ema Tartust pärit tööline. Robert õppis Tallinna 8.alk-s ja Tallinna Kaugõppekeskk-s. TÜ-s, mille lõpetas 1978.a., õppis ta  ajalugu. Peale ülikooli lõpetamist töötas Robert a-il 1975- 1984 Tallinna Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioonis kunstiajaloolasena, 1984-1991 oli PI KOMMUNAAALPROJEKT  ajaloolane ning 1991-1992 töötas ta arhitektuurimälestiste uurimise ning restaureerimisega tegelenud AS-is VANA TALLINN, seejärel kuni surmani oma firmas TALLINNA EESLINNA UURIMISBÜROO.
Alustanud Süda-Tatari asumi ja Kalamaja ajaloo kaardistamisega, liikus Robert hiljem edasi teiste Tallinna linnaosade juurde. 1980. aastail oli ta üks esimesi, kes hakkas ajakirjanduses aktiivselt tutvustama Tallinna põliste eeslinnade arhitektuuri- ja kultuuriloolist eripära, sealhulgas võitlema puitmajade massilise lammutamise vastu, mis oli toona tõsiseks probleemiks. 1990.-2000. a-l ilmunud mahukad ning erakordselt faktitihedad uurimused Süda-Tatari asumist, Koplist, Kalamajast, Pelgulinnast ja teistest piirkondadest kujunesid epohhiloovaiks, sest väljapoole vanalinna jäävate alade ajalugu polnud kunagi varem nii põhjalikult ja mitmekülgselt käsitletud.  Oma uurimistööd jätkas Robert  Nerman elu lõpuni, viimastel aastatel rasket haigust trotsides. Valmida jõudsid veel mitmed uurimused ka Tallinna kesklinnast kaugemate linnajagude, näiteks Lasnamäe, Kristiine ja Mustamäe ajaloo kohta. Ta oli koos J.Tamme ning H.Aasmäega ka üks kaheköitelise Tallinna entsüklopeedia (ilmus 2004) väljaandmise eestvedajaid ning märksõnastiku koostaja ja paljude selle teatmeteose artiklite autor. Ühe viimase suurema tööna võttis Robert Nerman osa raamatu TALLINNA ASUMID JA AMETLIKUD KOHANIMED koostamisest. Peale publikatsioonide valmisid veel mitmed ajaloolised õiendid ning muinsuskaitse eritingimused üksikute ehitiste või hoonekomplekside kohta, erinevate linnaosade hoonestuse inventeerimised jm rakendusliku iseloomuga tööd, mis on käsikirjadena tallel Muinsuskaitseameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivides.
Lisaks ajaloolistele eeslinnadele on Nerman uurinud Tallinnale kuuluva Aegna saare ja Tallinna kommunaalmajanduse ning ühistranspordi ajalugu. Ta uuris ja kogus ajaloolisi tapeete ja koostas nende kataloogi. Peaaegu iga päev võis Robert Nermanit paljude aastate kestel kohata arhiivide ja raamatukogude lugemissaalides, foto- ja filmikogudes. Ta tegeles aga ka elavate mälestuste korjamisega uuritavate piirkondade elanikelt. Tema sihikindlus, põhjalikkus arhiiviallikatega töötamisel ja kirglik suhtumine oma uurimisainesesse on olnud eeskujuks paljudele noorema põlve arhitektuuri- ja kultuuriloolastele. Lisaks tõsisele ja tunnustatud tööle uurijana oli Robert Nerman ka innukas Tallinna ja ennekõike selle eeslinnade aja- ja kultuuriloo populariseerija, tutvustades Tallinna ajalugu laiemale avalikkusele ekskursioonidel, paljudes ajaleheartiklites, tele- ja raadiosaadetes. Tema publikatsioonide koguarv ulatub üle neljasaja. Ta oli ka 1984.a. TLM kodu-uurimise ringi, nn Milleri Akadeemia,  liige. Viimasel aastakümnel kujunes Robert Nermanil välja ka edukas koostöö mitmete aktiivsete asumiseltsidega, killukesed tema teadmistest on jäädvustatud ka näiteks Uue Maailma seltsi väljaandes UUE MAAILMA LOOD ning ta võttis osa ka Sollnessi arhitektuurikirjastuse JALUTAJATE TEEJUHTIDE sarja koostamisest.  Kuigi ta polnud ehk alati rahul kõigi Tallinna linnaehituslike arengutega ning mõnigi vajakajäämine linnapildis võis tema maksimalistlikus loomuses esile kutsuda ehk arusaamatust ja pettumustki, jäi ta teiste ajaloolaste, arhitektide ja arhitektuuri konservaatorite silmis ikka heatahtlikuks, väärikaks ning rahulikuks kolleegiks, keda ennekõike iseloomustas ääretu töövõime ja pühendumine.
Robert Nermanit on 2001. aastal autasustatud Valgetähe medaliklassi teenetemärgiga ja Tallinna vapimärgiga.
Robert Nerman oli abielus Anne Nermaniga, peres kasvas kaks tütart.
Andmed: M.Vilbaste  TLM BIOGRAAFILINE TEATMIK;

Loe lisaks....