Otsi maetut:

Pealeht > Tallinn > Tallinna kalmistud > Metsakalmistu >

Hauaplatsi kasutajale

Johannes Undusk (1918 – 1979) ühiskonnategelane
Kultuurilooline haud
Metsakalmistu, V, 1, 301B, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
August Undusk 23.07.1932 14.01.2012 20.01.2012
Ella Undusk 27.03.1921 08.03.1998 13.03.1998
Irene Undusk 19.10.1925 08.04.1995 13.04.1995
Johannes Undusk 10.09.1918 28.03.1979 02.04.1979
Loviisa Undusk 21.11.1893 24.03.1961
Richard Undusk 18.05.1923 13.11.1994 19.11.1994

Johannes Undusk (1918 – 1979) ühiskonnategelane
Sünd.10.09.1918 Pihkva obl.
Surn. 28.03.1979 Tallinn
Johannes Undusk sündis Pihkva oblastis kehviktalupoja Aleksander  ja Lovisa-Rosalie Unduski perekonnas. Õppima asus Leningradi Oblasti kultuurhariduskooli mille lõpetas 1940.a. ja asus tööle klubijuhatajana.  II ilmasõja ajal astus ta Eesti Laskurkorpusesse, kus teotses poliittöötajana. Sõjajärgseil aastail oli ta valitud ELKNÜ Keskkomitee teiseks sekretäriks, EKP Hiiumaa  maakonnakomitee esimeseks sekretäriks. Töötas ka  ENSV  Ministrite Nõukogu j.a. Kultuurhariduslike Asutuste Komitee esimehena ja partei Tartu  linnakomitee esimese sekretärina. 1955.a. edutati ta EKP Keskkomitee propaganda-ja agitatsiooniosakonna juhatajaks. A-il  1961-1971 töötas ta Tallinna Täitevkomitee esimehe ametikohal ja tegi palju linna  edasiarendamiseks. 1971.a. kuni elu lõpuni  oli Johannes Undusk Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühingu esimees.  Seal tõsteti teda esile  välispoliitika edendajana ja  meie saavutuste oskusliku propageerijana. Ta oli valitud ka NSV Liidu ja ENSV Ülemnõukogude saadikuks, EKP KK liikmeks ja kompartei Tallinna  linnakomitee büroo liikmeks. Johannes Undusk oli abielus Irene-Felicitas Unduskiga, nende poeg on teleajakirjanik Feliks Undusk.
Andmed: K.Laane ERAARHIIV; http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/96/12/07e/index.htm