• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Ülempreester Valeri Povetski ja sõjaväelane Aleksei Vandam
Kultuurilooline haud   (Vaimulik)
Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN II-1, 1N-7, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Maria Lupanova 04.08.1913 14.04.1992 21.04.1992
Vladimir Petrov 12.04.1934 29.04.2013 02.05.2013
Tatjana Petrova 29.05.1934 08.10.1998 13.10.1998
Ljubov Povedskaja 19.05.1932 13.08.2006 16.08.2006
Nadezda Povedskaja 06.10.1900 04.06.1989 08.06.1989
Jekaterina Povedski 16.10.1903 19.01.1973 20.01.1973
Serafim Povedski 23.04.1939 21.12.1958 26.12.1958
Valeri Povetski 29.10.1901 13.03.1973 16.03.1973
Aleksei Vandam 06.09.1933 16.09.1933

Aleksei Vandam (kuni 1907. aastani Jedrihin)Aleksei Vandam

Sündis 1867. aastal Minski kubermangus. 1884. astus sõjaväeteenistusse 120. Serpuhhovi polku. 1888. aastal lõpetas Vilno junkrukooli alamlipnikuna ja suunati 117. Jaroslavli polku, alamleitnandiks ülendati 1890. 1899. aastal lõpetas Nikolai kindralstaabi akadeemia kaks kursust. 1900. aastal lahkus sõjaväeteenistusest ja sõitis Lõuna-Aafrikasse, kus tegutses paar kuud ajalehe “Novaja Vremja” korrespondendina. Seal kasutas esmakordselt pseudonüümi “Vandam”. Pärast Venemaale naasmist jätkas karjääri armees teenides muuhulgas Hiinas sõjaväeatašee abina. 1909. aastal arvati kapten Vandam kindralstaapi ja ülendati alampolkovnikuks. I maailmasõja hakul teenis X korpuse staabis, 1914. aasta novembris ülendati polkovnikuks. 03.11.1915. nimetati ta 92. Petseri polgu ülemaks ja aasta hiljem 23. diviisi staabiülemaks. 22.06.1917 ülendati Vandam kindralmajoriks. Pärast enamlaste võimuletulekut sõitis Vandam Eestisse oma sõbra krahv Stenbocki juurde. 1918. aasta sügisel võttis ta osa Põhjakorpuse formeerimisest Pihkvas ja sõjategevusest enamlaste vastu. 28.08— 25.11.1919 oli Loodearmee staabiülem. Aleksei Vandam suri Tallinnas 16.09.1933. aastal ja on maetud Aleksander Nevski kalmistule.
(Vojenno istoritsheski žurnal 2001, nr 7, lk 66-69; Rutõtš 2002, lk 149-153; Vojennõi orden…2004, lk 433)

Aleksei Vandami autasustati Georgi mõõgaga, VP 11.04.1915, ja Georgi ordeni 4. järguga 92. Petseri polgu oskusliku juhtimise eest lahingus, PAF 24.11.1917.

Valeri Povetski (Povedski) (1901 – 1973) ülempreester

Sünd. 29.10.1901 Tveri kub. Rževi mk
Surn.13.03.1973 Tallinn
Valeri Povedski pärineb põlisest aadlikust vaimuliku perekonnast. Tema isa- haritud,  töökas ja väga usklik inimene, oli Rževi maakonna Zbojevo küla kiriku eestseisja. Valeri lapsepõlv mööduski selles vaeses külas. Õppima saadeti poiss Rževi gümnaasiumi, mille lõpetamise järel asus ta edasi õppima  Jegorjevski elektromehhaanika tehnikumi ja siis veel  Moskva Baumani-nimelisse kõrgemasse tehnikakooli. Siin õppis ta neli aastat, heideti koolist välja, kuna astus julgelt välja religioonivastases dispuudis. Valeri Moskva õppeaeg langes perioodi, mil  olid suured ümberkorraldused Vene Õigeusu Kirikus. Valeri sattus Moskva ülempreestri A.Metšovi mõjusfääri. Ta hakas ennast intensiivselt harima kiriklikel teemadel ja ka tegutsema kirikus (laulis, luges jne). Peatselt sõitis  Valeri Orjoli,  töötades konstruktorina. 1938 .a. pühitseti Valeri salaja  piiskop Manuil´i poolt diakoniks, teisel päeval aga preestriks. II ilmasõja alates sattus Valeri Poslovo külla, ta teotses siin vaimulikuna.  Sõja aastad olid Valerile rasked. 1943.a. surid tal kaks last, Valeri koos kolme lapse ja naise Nadeždaga sattus sõjakeerises Eestisse, ümberasustatavate laagrisse. Saksa okupatsioonivõimud ei vabastanud teda, erinevalt mitmest teisest  vaimulikust, kuna ta võttis sõna juutide kaitseks. Preester M.Ridigeril õnnestus siiski ta vabastada. 1944.a. määrati isa Valeri Povedski preestriks  Tallinna Kõikide Kurbade Rõõmu kirikusse, 1948.a. aga Pühtista Tallinna abikloostri Templisseviimise kirikusse kuni selle sulgemiseni 1959.a. Peale seda sai  isa Valeri Tallinna Nikolause (Nikolai – Vene tn.) kiriku eestseisjaks. Isa Valeri elus oli palju raskusi, 1958.a. tapeti tema noorim poeg Serafim, pereliikmeid tabasid raked haigused. Isa Valeri talus kannatlikult saatuselööke, poliitilist tagakiusamist, haigusi. Ta oli alati kaasinimeste teenistuses, tema juurde võidi ööpäevaringselt tulla nõu ja abi saama. Isa Valeri jaoks polnud halbu, olid inimesed kellel oli mure, häda, kes vajasid abi ja toetust, nii hingelist kui materiaalset ja ta jagas seda alati südamlikult ja lahkelt. Valeri Povedski suri suure paastu esimesel nädalal maovähki.
Valeri Povedski kalm lõpetab nn kloostrikalmistu Al.Nevski  nekropolis.
Andmed: Kornelius SVJATOI  PRAVEDNÕI…., Tallinn 2011; Kornelius KROONLINNA PÜHA ÕIGLANE JOANN, … Tallinn, 2012;