• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Nikolai Danilovitš (1912 – 1977) TALLINFILMI direktor
Kultuurilooline haud
Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN II-4, 19-7, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Jelena Danilovitš 24.11.1997 27.11.1997
Nikolai Danilovitš 16.07.1912 04.12.1977 07.12.1977
Tatjana Troškina 02.03.1989 07.03.1989

Nikolai Danilovitš (1912 – 1977) TALLINFILMI direktor Nikolai Danilovitš
Sünd. 16.07.1912 Daugavpilsi
Surn. 09.12.1977 Tallinn
Nikolai Danilovitš sündis Lätimaal juudi perekonnas.  1919.a. kolis pere Tallinna. Siin lõpetas Nikolai gümnaasiumi. Pärast kooli lõpetamist töötas juhutöödel. Peale juunipööret lülitus Nikolai Danilovitš koostööle nõuk võimuga, võttes osa II ilmasõjast hävituspataljoni ja hiljem Eesti laskurkorpuse ridades. Nikolai V Danilovits oli 1945.a. alates NLKP liige. Sõjajärgsel perioodil töötas ta vastutaval tööl kom.partei Tallinna  linnakomitees ja kom.partei  Mererajooni komitee sekretärina. 1948.a  määrati ta  stuudio TALLINFILM direktoriks. Sellel kohal töötas ta  28 aastat. Omaaegsed kolleegid-filmitegelased iseloomustasid Nikolai Danilovitšit kui parteilise haridusega inimest, kes rääkis suhteliselt hästi eesti keelt, muidugi aktsendiga. Võibolla tema kaadripoliitika tulemusena oli stuudios tööl päris palju juute (kaadriosakonna juhatajast kuni toimetajate, helimeeste, režissöörideni). Mitte kõik muulastest ei osanud eesti keelt, parteibüroode protokollid seitsmekümnendate aastate algul olid tihti venekeelsed. Nikolai Danilovitš identifitseeris end juudina, hoolimata kõigest ja vihastas Nõuk. Liidus tol ajal lõkkele löönud antisemiitliku laine peale kui etenduses naistantsija kandis juudi kollast tähte ja see kästi Moskva korraldusel kõrvaldada. Kuid muidugi jäi Danilovitši vihahoog stuudio seinte vahele. Stuudio juhina oli Danilovitš autoriaarne, ideoloogilistes küsimustes järeleandmatu, stuudio plaan oli talle prioriteediks kunstiküsimuste ees, kuid tal jagus mõnetist loomulikku kunstivaistu ning mõnikord omamoodi inimlikku suurustki. A.Kruusement aga märgib et ta oli ideaalne direktor, paremat ära otsi kuskilt. Kui otsustada protokollide järgi, mida Tallinn-filmis peeti, oli ka Lembit Remmelga ja Nikolai Danilovitši vahel suur usaldus, nad ajasid ilmselgelt sama asja. Nii et selles mõttes töötas Tallinnfilmi asjaajamine nagu kord ette nägi: Remmelgas valmistas stuudio tegevuskava puudutavad otsused ette ning Nikolai Danilovitš kinnitas need ja suunas filmiteoste valmimiseni. Nii sündisid kaheksa filmi, mis on klassikasarja jõudnud. Nikolai Danilovitš suunati 1976.a. pensionile.  Viimastel eluaastatel kuulus ta stuudio toimetuskolleegiumi ning võttis innukalt osa  kollektiivi tegevusest.  Nikolai Danilovitsile anti ENSV teenelise kultuuritegelase aunimetus, samuti autasustati teda hea töö eest AUSTUSE MÄRGI ordeniga, medalite ja aukirjadega.
Andmed: K.Laane  ERAARHIIV; www.efis.ee/.../Maris%20Balbat%20(2005).%20Oli%20kunagi%20Tallin. www.ohtuleht.ee › Melu › Elu