• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Karl Klein (1894 – 1967) sõjaväelane, VR II/3
Kultuurilooline haud
Tallinna Siselinna kalmistu, VK, K VI, 4-9, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Jüri Klein 23.10.1940
Karl Klein 29.05.1894 03.06.1967 05.07.1967
Marta Klein 05.03.1896 23.12.1967 28.12.1967

Karl Klein (1894 – 1967) sõjaväelane, VR II/3
Sünd. 29.05.1894 Tallinn
Surn. 03.06. 1967 Tallinn
Karl sündis Tallinnas tõllassepa peres. Õppis Tallinna algkoolis, hiljem Peetri  reaalkoolis. A-il 1913-1916 õppia Riia polütehnilise instituudi kaubandusosakonnas. Käis ka 2. Odessa lipnikekoolis, seda lõpetamata. 1918. Käis Balti tehnikaülikoolis Riias ja  a-il 1922-1926  Tartu ülikooli kaubandusosakonnas, seda samuti lõpetamata.  Korp! Vironia liige alates 1913. I Ilmasõjas oli  1916.a. alates  Nižni Novgorodi üliõilaste pataljonis, siis oli sõjakoolis. Vabastati  tsaariarmeest tervislikel põhjustel.  Vabadussõjas  võitles alates 04.12.1918 vabatahtlikult  madrusena suurtükilaeva Lembit dessantroodus, hiljem  Meredessantpataljonis. Oli ohvitseri asetäitja ja maist 1919 Kalevlaste Maleva spordisalga pealik.  Hiljem sõjaväe  spordikursuste ülema  abi. Oktoobris 1920 vabastati sõjaväeteenistusest.  Temale anti sõjalise vahvuse eest  lahingutegevse eest Zitri all ja Waivara dessandis VR II/3.  Lisaks sai ta  Harjumaal Keila vallas Laane talu ja prii kooli kõrgkooli lõpuni.  Ta tegeles spordiga alates 1911.a. Tallinna SPS Valvaja ja 1913  Kalevi ridades. 1914.a. võitis ta I Eesti üliõpilaste olümpial viievõistluse. Töötas Kalevi ujumisõpetajana, oli I spordikongressi organiseerija. 1928-st oli EKRAVE veespordiosakonna abijuhataja ja pidas kogu aeg ikka ka  Laane talu. VRVÜ Tallinna osak. liige. Nõukogude ajal oli 1944-1949 Klooga  abimetsaülem,  a-il 1949-1950  ehitustööline Ukrainas.  A-il 1950 oli taas Eestis ja töötas Valga ehituskontoris, hiljem 1960.a.-ni  Rapla sovhoosis.
Karl Klein oli abielus Martha-Johanna-Elvinega.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ Viljandi, 2016;