• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Robert-Otto-Paul Tammiste (a-ni 1935 Eichwaldt) sõjaväelane, VRII/3
Kultuurilooline haud
Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN II-3, 14B-6, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Niina Tammiste 04.01.1945
Robert Tammiste 23.10.1898 17.03.1976 21.03.1976

Robert-Otto-Paul  Tammiste (a-ni 1935 Eichwaldt) sõjaväelane, VRII/3
Sünd.  23.10. 1898 Narva
Surn.17.03.1976 Tallinn
Robert sündis Narvas mõisavalitseja, hilisema vabrikuametniku peres. Õppis Rakvere S.Kreidneri algkoolis, Tallinna  Hansakoolis, sooritas eksami Tallinna Peetri  reaakooli juures. 1917.a jätkas omi õpinguid Kiievi lipnikekoolis, a-il 1926-1927 alalisväe  ohvitseride kursustel ja 1932 kompaniiülemate kursustel. I Ilmasõja  ajal oli  alates 1916.a. tsaariarmee  tagavara ratsapolgus Petrogradis, kevadel oli seal sõjakoolis.  Sai 1917.a. lipniku aukraadi. Nooremohvitser 3.Eesti polgus aprillini 1918.  Vabasussõjas alates 25. 11.1918. nooremohvitser 4. jalaväepolgu 4.roodus, hiljem 11. ja 12. roodus.  Alamleitnandiks  sai 1919.a. Võitles lahinguis Punaarmee vastu Viru ja Narva rindel.  Sai 25.01.1919 Kriuša (hiliem Krivasoo)  küla all haavata. Märtsist 1920 oli 4. jalaväepolgu vanem- ja nooremohvitser, edasi mitmesugune rühmaülem. 1927.a oktoobrist Sõjakooli rühmaülem, ühtlasi aprillist 1932 oktoobrini 1933 KÜÕ kohtu liige, juunist 1934 7. jalaväerügemendi 4. kompanii ülem.  Tema  aukraad tõusis pidevalt, 1940.a. sai ta majoriks.  Oli VOK juhatuse  abiesimees  ja liige  ning 7. jalaväerügemendi kohtu, VRVÜ Tallinna ja Võru osak. liige. Kui Eesti Nõuk. Venemaa poolt okupeeriti siis pärast ENSV vastuvõtmist NSV Liidu koosseisu liiduvabariigina 06.08.1940, andis 17.08.1940 Nõukogude Liidu kaitse tollane rahvakomissar direktiivi nr 0/2/105022, mille kohaselt tuli Eesti sõjavägi reorganiseerida septembri keskpaigaks Punaarmee koosseisus olevateks territoriaal-laskurkorpusteks. Nõnda sai ka  Robert Tammistest  septembrist 1940 22.territoriaalkorpuse 182 laskurdiviisi 140 laskurpolgu rooduülem.  Väeosa viidi Venemaale,  Robert Tammiste tuli juulis 1941  lahingute  ajal  Saksa poolele üle, oli 9 kuud sõjavangilaagris. A-il 1942-1943 Võru Omakaitse pataljoni ülem.  A-il 1943-1944 33 Eesti politseipataljoni ülem.  Võitles lahinguis Punaarmee vastu Pihkva ja Lämmijärve rannikul.  Nõukogude võim arreteeris ta  06.12.1944 Võrus ja ta mõisteti 1945.a. 10 aastaks vangi.  Vangis oli ta  Komi ANSV MinLagis. Sealt vabanes veebruaris 1955.a. Töötas peale vabanemist Tallinnas laohoidjana. Temale anti Eesti Wabariigi ajal 1925.a. Vabadussõjas ülesnäidatud vahvuse eest Novaja küla all peetud lahingus 1919.a. VR II/3. Evis ka teisi autasusid.
Robert Tammiste oli abielus Niina (Uljanova) Tammistega (suri 1944). Peres kasvasid nende ühised lapsed Georg ja Ljudmilla. Mõned allikad mainivad ka tütar Ritat.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ Viljandi, 2016;  https://www.geni.com/people/Robert-Tammiste-Eichfeldt/6000000008353475667