• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Evald Räst (1917 – 1971) sõjaväelane, nooremleitnant
Kultuurilooline haud
Tallinna Siselinna kalmistu, VK, K V, 1-5, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Evald Räst 14.06.1917 25.12.1971 30.12.1971
Marta-Elisabeth Stam 07.11.1943
Leonhard Stamm 09.04.1933

Evald Räst  (1917 – 1971) sõjaväelane, nooremleitnant
Sünd. 14.06.1917 Tartu
Surn. 25.12.1971 Tallinn
Evald Räst sündis Tartus töölisperekonnas. 1938.a. kutsuti ta sõjaväkke ja suunati õppima  Sõjakooli mille lõptas 1939.a. nooremleitnandina. Eesti sõjaväe likvideerimisel oli praktikal 3. üksikpataljonis.  Kui Eesti Nõuk. Venemaa poolt okupeeriti siis pärast ENSV vastuvõtmist NSV Liidu koosseisu liiduvabariigina 06.08.1940, andis 17.08.1940 Nõukogude Liidu kaitse tollane rahvakomissar direktiivi nr 0/2/105022, mille kohaselt tuli Eesti sõjavägi reorganiseerida septembri keskpaigaks Punaarmee koosseisus olevateks territoriaal-laskurkorpusteks. Selle tagajärjel Punaarmeesse võetuna oli ta 182. Diviisi 171. laskurpolgu miinipildujate rühma komandör nooremleitnandi auastmes. 1941 juuniküüditamise päeval arreteeriti ta NKVD poolt Petseris olles. Süüdistati teda selles, et oli Kaitseliidu liige mis aga oli vale. Lisaks olla ta vaenulikult suhtunud Punaarmee sissetulemisse ja nõuk. korra taaskehtestamisse Eestis, mõistnud hukka maa ja suurtööstuse natsionaliseerimise.  Ka õhutanud ta kaaslaste hulgas Punaarmee-vastaseid meeleolusid. Erinõupidamise otsusega 1942.a. mõisteti ta 10 aastaks  paranduslike tööde laagrisse. Mõni aeg hiljm vähendati erinõupidamise otsusega tema karistusaega. Pärast laagrist vabanemist töötas (sundasumisel ja lepingu alusel) kaevanduses nr 5. peageoloogina, teistel andmetel peamarkšeiderina.  1956.a juunikuus viibis veel Norilskis. Millal  Eestisse naases,  pole teada. Ta elas Tallinnas ja töötas a-il 1965-1966 ETKVL- i Autobaasi tehnikaosakonnas.
Andmed: Ü.Uluots „Nad täitsid käsku“, Tallinn, 1999;  Postimees (1886-1944), nr. 139, 13 juuni 1942; kultuur.elu.ee/ke503_Noril-Gulag.htm