• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Aleksander Eichbaum (1894 – 1980) tööline, VR II/3
Kultuurilooline haud
Tallinna Pärnamäe kalmistu, PIII, 28, F-423, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Aleksander Eichbaum 13.10.1894 28.11.1980 04.12.1980
Aino Murdoja 04.05.1975 08.05.1975

Aleksander Eichbaum (1894 – 1980) tööline, VR  II/3
 Sünd. 13.10.1894 Taebla v.
Surn. 28.11.1980 Tallinn
Aleksander sündis  Läänemaal Turvalepa külas. Õppis vallakoolis. I Ilmasõja  ajal tsaariarmees 239.  Konstantinogradi jalaväepolgus ning 1918.a. märtsis oli  3. Eesti polgus.  Töötas peale seda  Lähtru vallas Vanakülas põllutöölisena.  Vabadussõja  ajal alates 09.12.1918 5. jalaväepolgus, pärast oli  1.diviisi tagavarapataljoni 1.roodus. Lõpuks läkitati ta  1.jalaväepolgu 5.roodu.  Ta võitles  Punaarmee vastu Viru ja Pihkva rindel. 1920.a. jaanuaris  sai kaprali aukraadi. Sama aasta aprillis vabastati ta sõjaväeteenistusest. Temale anti vahvuse  eest Vabadussõjas 22.06.1919 Starti mõisa  all toimunud lahingus VR II/3.  Peale sõda töötas mõnda  aega üleajateenijana valvurina piirivalve  Tallinna osakonnas.  Siis asus Tallinna kus töötas müürsepana. Oli VRVÜ Tallinna osak. liige.  Nõukogude ajal töötas ehitustöölisena.
Aleksander Eichbaum oli vallaline.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“,  Viljandi, 2016;