• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Hendrik Allik (1901 – 1989) poliitika-ja ühiskonnategelane
Kultuurilooline haud   (Ühiskonnategelane)
Tallinna Metsakalmistu, V, Kuulsuste küngas, 11, kirstuplats
Laadimine
https://www.haudi.ee/uploads/burialplace_541034a3a8988.jpg
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Hendrik Allik 14.03.1901 08.05.1989 12.05.1989
Olga Lauristin 28.04.1903 25.06.2005 28.06.2005

 
Hendrik Allik (1901 - 1989) poliitika-ja ühiskonnategelane
Sündinud 15.märtsil 1901 Abja vallas Pärnumaa
Surnud 08.mail 1989 Tallinnas
Töötas aastatel 1916-1922 Tallinnas Balti Puuvillavabrikus ning 1922-1924 töölisajalehtede toimetustes. 1917.aastal astus ÜK(b)P liikmeks, 1923.aastal kopteeriti ta Eesti Kommunistliku Partei ja Eesti Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee liikmeks. 1918. aasta lõpul oli Allik Tallinna Töörahva Saadikute Nõukogu liige. Ta valiti Töörahva Ühise Väerinna saadikuna II Riigikogusse. 1924.aastal mõisteti ta 149 kommunisti protsessil eluks ajaks sunnitööle. 1928.aastal sai amnestia, aastatel 1938-1940 oli ta Eesti Kommunistliku Partei Illegaalse Büroo sekretär. Oli üks 1940.aasta enamliku riigipöörde juhttegelasi. Aastatel 1940-1941 oli ta Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar, 1942-1943 Eesti laskurkorpuse poliitosakonna ülem, 1943-1950 ENSV Ministrite Nõukogu aseesimees. 1948.aastal omandas ta Tallinna Polütehnilises Instituudis majanduse alal kõrghariduse, 1950.aastal arreteerisid ta julgeolekuorganid, aastatel 1950-1955 viibis vangis. Aastatel 1957-1961 oli ta ENSV Ministrite Nõukogu Plaanikomisjoni esimehe asetäitja, 1961-1973 selle esimees ning ühtlasi ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja. Aastatel 1966-1970 oli valitud NSVL Ülemnõukogu ning 1947-1950, 1959-1967 ja 1971-1975 ENSV Ülemnõukogu liikmeks. 1980.aastal valiti ta  Tallinna aukodanikuks. Jäi lõpuni truuks oma kommunistlikele vaadetele kinnitades  seda tollastes ajalehtedes.
Oli abielus Olga Lauristiniga, nende poeg on Jaak Allik.
Andmed: EE 14 kd, Tallinn, 2000.
Loe lisaks...

Olga Lauristin (1903- 2005) kommunistlik revolutsionäär ja  poliitik

Sündinud 28.aprillil 1903 Kolga vallas
Surnud 25.juunil 2005 Tallinnas

Olga Lauristin (neiuna Künnapuu) sündis  koolijuhataja Anton Künnapuu peres. Aastatel1916-1922 õppis Tallinnas Vene Kroonugümnaasiumis ning Tütarlaste Kommertsgümnaasiumis. 1920.aastal astus Eesti Kommunistlikku Parteisse. Lõpetas 1922.aastal  Tallinna Tütarlaste Kommertskooli. Samal aastal astus Tartu Ülikooli. Alustas stuudiumi filosoofiateaduskonnas, võttis osa üliõpilaste Sotsiaal-Filosoofilise Ühingu tööst ning oli ka ametiühingute organisaator. Aastal 1924 mõisteti  eluks ajaks sunnitööle. Aastani 1938 istus ta vanglas, mais 1938 allkirjastas vabariigi president Konstantin Päts poliitvangide amnestiaseaduse. Töötas aastatel 1938-40  Tallinna Ühises Haigekassas. 1940.aastal valiti uude Riigivolikogu koosseisu. Töötas ka RAHVA  HÄÄLE toimetuses.  1941.aastal oli ENSV Kirjandus-ja Kirjastusasjade Peavalitsuse ülem. II Maailmasõja ajal oli NSV Liidus, laevaga Leningradi sõites ta abikaasa Johannes Lauristin hukkus. Venemaal  töötas peamiselt Üleliidulises Raadiokomitees. Peale sõda naases Eestisse, oli aastatel 1944-47 sotsiaalkindlustusminister ja aastatel 1947-51 kinematograafiaminister. 1952.aastal heideti ta seoses Hendrik Alliku arreteerimisega parteist välja, kuid ennistati pärast Stalini surma. Ta oli ja jäi  hoolimata kõigest alati ustavaks komparteile  ning teda ega ka Johannes Lauristini ei vääranud isegi kommunistide genotsiid eesti rahva kallal aastatel1940-41, mille üks asupaik oli  Pirita-Kosel kus Lauristinidki enne ärasõitu koos teiste kommunistidega ja kollaborantidega pidutsesid. On välistatud, et nad sealseist mõrvadest ei teadnud. Kuni aastani 1961 oli Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete arendamise Eesti Ühingu Presiidiumi esimees, aastatel 1961-89 Eesti NSV Rahukaitsekomitee esimehe asetäitja. Ta on kuulunud nii Eesti NSV kui NSV Liidu Ülemnõukogusse ja aastatel 1941-51 Eesti Kommunistliku(bolševike)Partei Keskkomiteesse.
Abiellus 1939.aastal  Johannes Lauristiniga, sündis tütar Marju. Praegune õppejõud ja poliitik Marju Lauristin. 1945.aastal abiellus Hendrik Allikuga, sündis poeg Jaak. Praegune poliitik Jaak Allik. Olga Lauristin oli arhitekt Vilen Künnapu tädi.

Andmed: EE 14 kd, Tallinn, 2000; ENE  4 kd, Tallinn, 1972; T.Tamm NEED TEOD SÜÜDISTAVAD, Stockholm, 1968; A.Luts HEITLUSTE  KEERISES, Stockholm;
http://jaakvalge.blogspot.com/2011/05/marju-lauristin-punane-ja-sinine.html; ww.ohtuleht.ee/147619;

 


Loe lisaks...