• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Aleksander Hendrikson (1895 – 1977) Tallinna Linnapea.
Kultuurilooline haud   (Riigiametnik)
Tallinna Metsakalmistu, V, Kuulsuste küngas, 29, kirstuplats
Laadimine
https://www.haudi.ee/uploads/burialplace_5410313955b73.jpg
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Aleksander Hendrikson 23.11.1895 04.10.1977 10.10.1977
Aneta Hendrikson 21.02.1895 31.05.1979 02.06.1979
Igor Hendrikson 29.08.1956 11.05.2000 02.06.2000

 

   Aleksander Hendrikson (1895 - 1977) Tallinna linnapea

   Sündinud 23.novembril 1895 Tallinnas

   Surnud  04.oktoobril 1977 Tallinnas

 Sündis Tallinnas töölisperekonnas.  13-aastasena alustas ta oma töömeheteed. 1917.aastal, kohe pärast Veebruarirevolutsiooni, astus ta bolševike parteisse. Võttis punakaartlasena osa Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist Tallinnas.
 1918.aastal läks nn jääretkega Kroonlinna. 1918.aastal võttis Töörahva  Kommuuni ridades osa Narva vallutamisest. Pärast Vabadussõda, peale Eesti iseseisvumist, asus elama Leningradi. Elas aastatel 1921-34 Leningradis, õppis aastatel 1921-24 Eesti Töölisfakulteedis. 1929.aastal lõpetas Engelsi-nim. Leningradi Rahvusmajandusinstituudi. Töötas aastatel 1932-34 keemiatehase RESPUBLIKA direktorina.  II Maailmasõja  ajal oli ta taas  Leningradis, kus ta elas üle  blokaadi ja tegi palju linna kaitseks. 1944.aastal peale II Maailmasõja lõppu suunas ÜK(b)P Keskkomitee ta Eestisse.  Aastatel 1945-61 oli ta Tallinna Linna TSN TK esimees. On  rõhutatud, et ta tegi suure töö likvideerimaks Tallinna sõjapurustusi. Rajas Tallinna uusehitusi, nende seas ka  Pärnu maanteele viadukti. On rõhutatud tema suuri organisaatorivõimeid, printsipiaalsust, tema ustavust kommunistlikule parteile.  
Oli aastast 1948-62 Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee liige, aastatel 1954-62 NSV Liidu Ülemnõukogu, 1947-55 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik. Aastast 1973 Tallinna aukodanik. Autasustatud kahe Lenini ordeniga, Oktoobrirevolutsiooni ordeniga, Isamaasõja II järgu ordeniga, Tööpunalipu ordeniga, medalite ja  aukirjadega.

Andmed: K.Laane ERAARHIIV (nekroloogid NOORTE HÄÄLES ja  ÕHTULEHES); EE 14 kd, Tallinn 2000.