• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Heino Gustavson (1923 –2005) ajaloolane, dr.phil
Kultuurilooline haud   (Ajaloolane)
Tallinna Metsakalmistu, V, 5, 1590, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Heino Gustavson 23.01.1923 27.02.2005 27.05.2005
Natalie Gustavson 03.04.1955

 

Heino Gustavson (1923 -2005) ajaloolane, dr.phil

Sündinud 23.novembril 1923 Tallinnas

Surnud 27.veebruaril 2005 Tallinnas

Sündis kaugsõidukapteni ja kooliõpetaja perre. Õppis Gustav Adolfi progümnaasiumis ja Tallinna 5. Gümnaasiumis. Töötas 1941.aastal mõnda aega Tallinna Keskhaiglas sanitarina. 1942.aastal astus Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Kevadel 1943.aastal mobiliseeriti Saksa  sõjaväkke. Peale õpinguid kahes sõjakoolis suunati üliõpilaskompaniisse Giesseni Ülikooli juures, arstiteaduskonda. 1944.aastal naases kodumaale. Püüdis põgeneda Rootsi, aga see  ebaõnnestus. Ta arreteeriti teisel põgenemiskatsel 1945.aastal nõukogude võimuorganite poolt ja saadeti 8 aastaks Magadani vangilaagrisse Kolõmale, kus töötas velskrina. Vabanenuna  ei tohtinud elada  Tallinnas ja ta töötas mitmel pool Eestis velskrina.  Hoolimata sellest, ei lastud tal  õppida ja lõpetada nõukogude ajal arstiteaduskonda. 1953.aastal astus Tallinna Meditsiinikooli, kus lõpetas ühe aastaga kolmeaastase kursuse. 1974.aastal lõpetas kaugõppes Tartu Riikliku Ülikooli germaani  filoloogina ja sooritas ka  ajalooeksameid. 1983.aaastal kaitses ajalookandidaadi kraadi kolme monograafia põhjal: MEDITSIINIST VANAS TALLINNAS KUNI 11816, TALLINNA VANADEST APTEEKIDEST KUNI 1917, MEDITSIIN TALLINNAS XIX SAJANDIL KUNI 1917.aastani. 1995.aasta on ta Dr.Phil. Üleliiduline amnestia  lubas lõpuks tal oma Tallinna  asuda. Ta astus nagu paljud tollased  "minevikuga" haritlased  Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi. Hakkas paljude muude tegevuste kõrval uurima meditsiiniajalugu. Mõne aja pärast jättis ta velskriameti ja  asus palgalise töötajana uurima toiduainete tööstuse ajalugu. 1992.aastal hakkas ta taas rohkem tegelema  meditsiiniajalooga uurides nüüd juba  apteeke. Trükitud töid oli  tal tuhandeid lehekülgi, lisaks käsikirjalised uurimused. Ka temaatika oli erakordselt lai, ajaloo kõrval on keeleteadust, kodupaigalugusid, entsüklopeedilist teavet, huumorit, satiiri. Tema töid on avaldatud peale emakeele veel saksa, inglise, soome, läti, leedu, rootsi, prantsuse, hispaania, gruusia, vene ja Esperanto keeles. Ta oli ka hea joonistaja, hea lektor ja  ekskursioonijuht. 
On Eesti ja Läti Farmaatsia Seltsi auliige, Läti Meditsiiniajaloo Seltsi auliige, Soome Meditsiiniajaloo Seltsi  korrespondentliige. Ta kuulus Emakeele Seltsi, Akadeemilisse Sõjaajaloo Seltsi, Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni, oli mitmete muuseumide  nõukogus. On esimene Tallinna teenetemärgi kavaler 1995.aastast.

 Andmed: M.Vilbaste  TLM KODU-UURIMISRINGI BIOGRAAFILINE TEATMIK, Tallinn, 2000; http://www.castellum.ee/liikmed/gustavson.htm; http://www.ohtuleht.ee/170682

Loe lisaks...