• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Otto Joost (1904 – 1976) sõjaväelane, kapten
Kultuurilooline haud
Tallinna Metsakalmistu, V, 4P, 50, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Benita Joost 20.05.1907 27.08.1990 30.08.1990
Eino Joost 31.03.1929 23.11.1996 28.11.1996
Helga-Beatriss Joost 31.01.1930 27.12.2016 18.07.2017
Otto Joost 06.03.1904 11.02.1976 14.02.1976
Anna Sõnno 27.02.1879 26.08.1967
Heinrich Sõnno 27.07.1877 13.02.1966

Otto Joost (1904 – 1976) sõjaväelane, kapten
Sünd. 06.03.1904 Torma v.
Surn. 11.02.1976 Tallinn
Otto Joost sündis Tartumaal Torma vallas talupidaja perekonnas. Otto oli eesti sõjaväes alates 1923.a-st.  Ta õppis Sõjakoolis mille lõpetas 1927.a. nooremleitnandina.  Oli Eesti Wabariigi sõjaväes mitmetel ametikohtadel.  Kui Eesti Nõuk. Venemaa poolt okupeeriti siis pärast ENSV vastuvõtmist NSV Liidu koosseisu liiduvabariigina 06.08.1940, andis 17.08.1940 Nõukogude Liidu kaitse tollane rahvakomissar direktiivi nr 0/2/105022, mille kohaselt tuli Eesti sõjavägi reorganiseerida septembri keskpaigaks Punaarmee koosseisus olevateks territoriaal-laskurkorpusteks.  Nõnda siis sattuski  Otto Joost  Punaarmees 180.diviisi 415. üksiku sidepataljoni roodukomandöriks kapteni auastmes. Ta arreteeriti NKVD poolt 14.06.1941. Teda süüdistati selles, et pärines kulaku perekonnast (talu suurus 20 ha), olevat kontrrevolutsiooniliselt meelestatud, võttis aktiivselt  osa 1.dets. 1924.a. punase ülestõusu mahasurumisest.  Süüdistusaktis  leiti veel, et Otto Joost suhtus vaenulikult Punaarmee sissetulemisse ja nõukogude võimu kehtestamisse Eestis.  Ka olevat ta protestinud selle vastu et nõukogude võim natsionaliseeris inimeste eraomanduse ja eramaad ja agiteerinud ka oma kaasteenijaid.  Taimõri ringkonnakohtu alalise istungi otsusega mõisteti ta  1941.a detsembrikuus  10 aastaks paranduslike tööde laagrisse ja 5 aastaks asumisele koos õigustest ilmajätmisega.  1942.a. saadeti ta Lama järve äärde, tänu sellele jäi ta  elama.  1948.a. saadeti  Otto Joost kui eriti ohtlik kurjategija Erilaagrisse. Olles  Dudinkas klubi valvuriks, lõid blatnoid teda kirvega pähe.  Selle tagajärjel olid tal kõne- ja mäluhäired,  ta invaliidistus.  1951.a. saadeti ta  asumisele Krasnojarski kraisse. Lõpuks oli ta  Krasnojarski krai Jenissei rajooni  Maklakovi invaliididekodus. Sealt saateti ta 1956.a. Eestisse.
Kapten Otto Joost oli abielus. Tema lapselaps  Maire Joost on TLM kodu-uurimise ringi  liige ja   aktiivne ühiskonnategelane.
Andmed: Ü.Uluots „Nad täitsid käsku“, Tallinn, 1999;

 Loe lisaks...