• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Andres Larka (1879 - 1943)
Kultuurilooline haud   (Sõjaväelane)
Tallinn Rahumäe kalmistu, V, PA AII, 6-1, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Andres Larka 05.03.1879 08.01.1943 08.01.1943
Georg-Andres Larka 30.09.1970
Heda Larka 14.09.1941 25.09.2018 13.07.2019
Marianne Larka 18.07.1928
Peeter-Jaak Larka 08.02.1935 21.12.2019 18.01.2020
Helme Ostrov 03.04.1981

 

Andres Larka (1879 - 1943) sõjaväelane, poliitik ning minister

Sünd. 05.03.1879 Pilistvere
Surn. 08.01.1943 Malmõž
AL sündis Mulgimaal möldri Jaan Larka perre. Hariduse omandas ta Põltsamaa ALEKSANDRI linnakoolis, mille lõpetamise järel liitus vabatahtlikult armeega. 1899 alustas ta teenistust Pihkva kadetikorpuses. Õppis 1900 - 1902 Vilno sõjakoolis, mille lõpetamise järel määrati teenistusse nooremleitnandina 113. Starorusski jalaväepolku. 1905. aastal võttis osa Vene-Jaapani sõjast 117. Jaroslavi polgu koosseisus. 1909. aastal astus Nikolai sõjaväe-akadeemiasse Peterburis, mille lõpetas 1912. aastal I järgu diplomiga. Esimese maailmasõja puhkemisel määrati 40. jalaväediviisi vanemaks adjutandiks. Diviisi staabis teenides võttis osa 1914-1915 aasta lahingutest. 1916. aastal määrati teenistuse 5. Siberi korpuse staapi ja ülendati alampolkovnikus. Samal aastal nimetati 5. Taga-Amuuri piirivalve-diviisi staabiülemaks ja püsis selles ametis kuni 1917. aasta lõpuni. Vene sõjaväe lagunemise ajal tuli Rumeeniast Eestisse ja määrati 03.01.1918 1. Eesti suurtükiväebrigaadi ülemaks. 24.02.1918 kutsuti Eesti Ajutise Valitsuse esimeseks Kaitseministriks ja ülendati kindralmajoriks. Saksa okupatsiooni kestes oli tegev põrandaaluse Kaitseliidu loomisel, töötades Eesti vägede organiseerimiskavade ja koosseisude kallal ning pidades sidet laialisaadetud väeosade ohvitseridega. Põgenes hiljem okupatsioonivõimude eest Soome. Okupatsioonivägede lahkumisel pöördus Soomest viibimata tagasi ja asus Kaitseministrina Eesti vägede kogumisele ja Kaitseliidu loomisele. 26.11.1918 määrati peastaabi ülemaks, kellena tegelikult juhtis Eesti väeosade sõjategevust Nõukogude Vene vägede vastu kuni 1918. aasta detsembrini, millal ta määrati tagavaravägede ülemaks ja Kaitseministri abiks. Viimasel kohal tegutses ta kuni 1925. aastani, millal tervislikel põhjustel arvati erru. Viibis Schveitsis tervist parandamas. Naastes elas Harjumaal Saue vallas renditud vesiveskis. 1928. aastal liitus Vabadussõjalaste (nn vapside) liikumisega. Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimesel kongressil 26.01.1930 valiti Andres Larka EVKL'i juhatuse esimeheks, ta jäi mainitud ametikohale organisatsiooni likvideerimiseni aastal 1933. Larkast kujunes EVKL'is pigem esindusisik kui tegevjuht, EVKL'i poliitilist tegevust suunas peamiselt advokaat Artur Sirk. Vapside likumine läks vastuollu kehtiva valitsuskorraga. 1934.a. K.Päts likvideeris vapside org-ni ja AL vangistati  üheks aastaks. AL  vabanes, jätkas siiski  oma riigipöördelist tegevust, mida juhiti A.Sirk´I poolt Soomest. 1936.a mais mõisteti AL 15 aastaks sunnitööle, aga ta sai armu ja vabanes vanglast 1937.a. detsembris.
AL oli kolm korda abielus, kahest viimasest abielust oli tal ka lapsi. Erukindral AL arreteeriti 23. juulil 1940 peale Eesti NSV väljakuulutamist nõuk. võimurite poolt. 1940. aasta juulis ilmus ühel ööl AL elukohta kolm inimest (üks vormis ja kaks erariides, viimastest üks eestlane), kes teatasid, et kindralit kutsutakse mingite pisiasjade selgitamiseks, see võtvat vaid paar päeva aega. Abikaasa ja lapsed nägid aga A L-t siiski viimast korda, ega saanud temast hiljem mingit teadet. Nõuk vene sõjatribunali otsusega mõisteti talle 8 aastat vangilaagrit ja 3 aastat asumist kogu vara konfiskeerimisega. Tunnistajate sõnul nähti teda hiljem Vjatka vangilaagris Kirovi oblastis, kus ta ka tapeti. Venelaste poolt edastatud ametlike andmete kohaselt suri erukindral 8. jaanuaril 1943 (mõningate andmete kohaselt 1942) Kirovi oblastis Malmõži linna vanglas. Tema matmispaik on teadmata. Rahumäe kalmistul on AL kenotaaf.
A L omas I liigi 1. järgu Vabaduse Risti.
Andmed:  EE 14 kd, Tallinn, 2000;  www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=11388et.metapedia.org/wiki/Andres_Larka‎; http://bhr.balanss.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=5566:vabadusristi-kavalerid-andres-larka-eesti&catid=18:i-vabadussoda&Itemid=57

Loe lisaks...