• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Karl Laigna (1939-ni Karl Vilhelm Both) (1918 – 1994) ajaloolane
Kultuurilooline haud   (Teadlane)
Tallinn Rahumäe kalmistu, V, L21 I, 10-10, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Karl Laigna 12.07.1918 13.12.1994 29.05.1995
Maaja Laigna 11.07.1926 15.05.2007 22.06.2007
Meta Laigna 15.07.1976
Vilhelm Laigna 29.05.1892 13.01.1970
Rosalie Veidebaum 08.03.1955

Karl Laigna (1939-ni Karl Vilhelm Both) (1918 – 1994) ajaloolane
Sünd. 12.07.1918 Tallinn
Surn.13.12.1994 Tallinn
Karl laigna sündis  linnavalitsuse teenistuja Vilhelmi ja koduperenaise Meta pojana. Isa oli hiljem riidekaupluse omanik, siis äriteenija. Karl alustas õpinguid J.Westholmi günaasiumis 1926.a. ja lõpetas kooli 1937.a.. sai tugeva humanitaarse hariduse. Tema meelisaine oli emakeel, aga omandas lisaks saksa, inglise, prantsuse ja ladina  keele. Kooli lõpetas poiss cum laude.  1937.a. astus tartu Ülikooli ajalugu õppima. Astus üliõpilasseltsi PÕHJALA. Tegi ära oma ajateenistuse, olles õhukaitse  suurtükiväe grupis Tallinnas. Ülikool õnnestus lõpetada alles 1945.a., 1946.a. astus aspirantuuri Eesti ajaloo alal, kaitses 1952.a. väitekirja ja sai ajalookandidaadi kraadi. 1941.a. suvel  oli Omakaitses, siis aga oli Tartu Linnavalitsuse tänavavanem, töötas Eesti Raudteevalitsuses tõlgina jm. Saksa ajal oli arreteeritud süüdistatuna kuuluvuses  anglofiilsesse organisatsiooni. Nõuk. okupatsiooni ajal töötas TPI-s assistendina, siis Tallinna  10.keskkooli ajalooõpetajana. A-il 1949- 1956  töötas TRÜ NSVLiidu ajaloo kateedri vanemõpetajana, siis aga ajaleht RAHVA HÄÄL  kultuuriosakonna kirjandusliku kaastöölisena,  Töötas Riiklikus raamatukogus, Raamatupalatis ja a-il 1966- 1989 ENE toimetuses ajalootoimetajana.  Karl Laigna sulest ilmus raamat JUHAN KUNDER – MITMEKÜLGNE KULTURITEGELANE (1959).  Ta on kirjutanud üle 12 turismiraamatu, tema artikleid o ilmunud perioodikas, ENE-s, jm.  1973.a. oli Karl Laigna AL liige.  1979.a. astus karl Laigna  omal ajal väga tuntud tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimisringi. Siin tegi ta põhjalike ja sisukaid ettekandeid ENE toimetuse tööst, Eestimaa ajaloost, isiklikest reisidest. Tema põhjalikum uurimisteema oli Tallinna vanemast ajakirjandusest. Ka oli Karl Laigna hea ja  sügavate teadmistega  ekskursioonijuht.
Karl Laigna oli  korrektne ja väärika käitumisega härrasmees. Kindel oma sõnas, aus ja täpne.
Karl Laigna oli kaks korda abielus, tema esimene  naine oli ajaloolane Irene Tunis, teine naine muusikaõpetaja Maaja Paal.
Andmed: M.Vilbaste, TLM kodu-uurimise ringi BIOGRAAFILINE TEATMIK, Tallinn, 2000;www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/index.php?id=1338