• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Tallinna Reaalkooli direktor Oskar Radik
Kultuurilooline haud   (Pedagoog)
Tallinna Liiva kalmistu, V, C I, 17-8, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Gunnar Maiste 02.07.1919 26.07.1967
Lembo Maiste 18.04.1944
Leontine Maiste 08.07.1998
Oskar Radik 24.01.1976 29.01.1976

Oskas Radik sündis 17. aprillil 1921. aastal Tallinnas. Oma haridusteed alustas meie tulevane direktorNõmme I algkoolis 1932. aastal. Peale algkooli lõpetamist jätkus teadmiste omandamine Nõmme Gümnaasiumis,mille nimeks nõukogude ajal oli Tallinna 10. Keskkool.1939 –1940 kuulus ta Kaitseliidu Nõmme Gümnaasiumi kooliõpilaste rühma, milleeest sai 1947. aastal võimude poolt karistada.(TIKi ajalugu)Peale gümnaasiumi lõpetamist1941. aastal asus ta kutsealusena teenima reamehena Punaarmeesse. Täpsemalt suundus Oskar Radik TatariANSV-sse Kaasanisse. 1942. aastaaprillist detsembrini oli ta 249. diviisi 931. polgu III pataljoni 9. roodu reamees.Muuhulgas võttis ta osa lahingutest Velikije Luki all, mille järel viibis viis kuud Leningradi oblastis haiglaravil.Haiglaravi järel oma väeossa naastes teenis ta jefreitori auastmes Leningradi ja Kalinini sõjaväeringkondades ning Punaarmee Eesti vabastamise lahingutes 1944. aasta sügise keskpaigani. Peale sõjategevuse lõppu Eesti aladel, jätkas Oskar Radik nooremseersandina Kuramaa piirkonnas. Seal sai ta õlg haavataning ta demobiliseerus 3. grupi invaliidina.Sõjaliste teenete Eesti Laskurkorpuse ridadesautasustati teda 1944. aastal kahe medaliga ’’Vapruse eest’’, 1945. aastal Kuulsuse III järgu ordeniga ja medaliga ’’Võit Saksamaa üle’’. (Ibid.)Esmaskordselt õpetaja tööga puutus Oskar Radik kokku peale Parteikooli lõpetamist Tööstuskoolis nr. 2. Tallinna 2. Keskkooli õpilastele asus ta ajaluguõpetama 1950. aastal. Seda tegi ta kolm aastat järjest, kuni 1953. aastal määrati ta Tallinna 1. Keskkooli direktoriks. Samal ajal õppis ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi ajalooteaduskonnas. 1955. aastal lõpetasOskar Radikuoma haridustee kaugõppe vormis jata omandaskeskkooli ajalooõpetajatunnistuse.(Ibid.)1957. aastal lahkus Radik Tallinna 1. Keskkooli direktori ametikohalt ja asus töötama inspektorina ENSV Haridusministeeriumis. Järgnevatel aastatel oli ta ka Tallinna
6Internaatkooli direktor, Kingissepa Tehnilise Erikutsekooli nr. 3 direktor ja Tallinna 2. Keskkooli tootmisõpetuse õppealajuhataja.1961. aastal viidi ta üle Tallina 7. Keskkooli, praeguse Tallinna Inglise Kolledži direktoriks. Sellel ametikohal töötas ta kuni 1969. aastani. Teda on meenutatud sõnadega range ja nõudlik, osav konfliktide lahendaja, kuid mitte eriti hea suhtleja, tubli organisaator. Viimati mainitud omadust kinnitab Tallinna 7. Keskkoolis 1961. aastal alustatudinglise keele süvaõpe.Tallinna 2. Keskkooli direktori asetäitjaks õppealal sattus Radik omal soovil 1969. aastal. Direktori kohustusi täitis ta vahemikus 1970-1976. Tema eestvedamisel pandi 2. Keskkoolis tööle spordikallakuga eriklassid, mis koosnesid silmapaistvatest ujujatest ja kergejõustiklastest.(TIKi ajalugu)Oskar Radik oli tugev juht, õiglane, konkreetne ja tähelepanelik. Tema koosolekud olid lühikesed ning ta pidas oluliseks tunnustamist, kuid kolleegidega ta eriti ei suhelnud. Üldteada olid tema probleemid alkoholiga. 1973. aasta sügisel abiturientidega Velikije Lukis ekskursioonil olles, tarvitas Radik ohtralt alkoholi jakäitusõpilaste ees ebasündsalt, kuid ükski õpilane ega õpetaja ei rääkinud sellestkunagi avalikult. Vastasel korral oleks ilmselt Radikul suuri pahandusi tulnud. (Arumeel 2013)Ühe kooli aastapäeva järel kutsuti tolleaegne kooli huvijuht Niina Arumeel koos direktor Oskar Radikuga EKP keskkomitee ideoloogiasekretär Rein Ristlaane juurdearu andma, miks oli kooli sünnipäeva puhul üles pandud näitus vanadest kooli fotodest. Peamiselt kunagist koolivormi kujutavate piltide eest saadi hirmsasti sõimata. Nutvat Arumeelt lohutas Oskar Radik pärast sõnadega: ’’See oli ju vaid ajalugu.’’
M. Vihmaru 2003.a. http://real.edu.ee/failid/uurimistood/129c_MerilinVihmaru.pdf