• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Friedrich-Johannes Kolde (kuni 1939-ni Kuhlberg) (1893 – 1945) sõjaväelane, VR II/3
Kultuurilooline haud
Tallinna Liiva kalmistu, M, G, 17-9, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Friedrich Kolde 09.09.1893 02.01.1945 07.01.1945
Leida Kolde 01.12.1988 06.12.1988
Oskar Kolde 30.12.1931 29.11.2011 30.12.2011
Hans Vinnal 23.12.1913 22.02.2001 03.03.2001
Stella Vinnal 24.02.1924 03.04.2010 08.04.2010

Friedrich-Johannes  Kolde (kuni 1939-ni Kuhlberg) (1893 – 1945) sõjaväelane, VR II/3
Sünd. 09.09.1893 Petrerburi
Surn.02.01.1945 Tallinn
Johannes Kolde sündis Venemaal Peterburis. Õpinguid alustas Peterburi reaalkoolis 1906.a.  ja  jätkas 1915.a. Pauli sõjakoolis. Hiljem veel alalisväe ohvitseride kursustel. I Ilmasõja  ajal oli 1916.  187. tagavarapolgu  9. roodu  ja õpperoodu nooremohvitser ning 10.roodu ülem.  Hiljem oli 52. tagavarapolgu nooremohvitser ja  adjutandi abi.  Siis oli  710. Makarjevi jalaväepolgu roodu-ja pataljoniülem, hiljem  299.  Dubna jalaväepolgu pataljoniülem.  Lipnik jaanuarist 1916, siis alamleitnant  ja 1917.a  aprillist leitnant. Veebruaris 1918. vabastati teenistusest tsaariarmees. Vabadussõjas alates 06.12. 1918 4.jalaväepolgu 5.roodu nooremohvitser, hiljem rooduülem ja  3.pataljoni ajutine ülem. 1920.a. jaanuarist kapten. Võitles  Punaarmee vastu Viru ja Narva rindel. Sai 1919.a. Narva lähedal Novaja küla  all haavata. Teenis 1921.a.  Narva karantiinis, oli 4.jalaväepolgu ja 4. pataljoni kuulipildujate roodu ja 1. jalaväepolgu vanemohvitser, edasi teotses  korraldusvalitsuses käsundusohvitserina. A-il 1922- 1940 oli varustusvalitsuse intendatuuri voorijaoskonna ülem.  Ta oli major 1930.aastast ja  1938 a. omistati talle  kolonelleitnandi aukraad. Mõisteti 1939.a. majanduskuritegude eest kaheks aastaks vangi. Presidendi otsusega  anti armu.  Mais 1940 vabastati teenistusest.  Teda autasustati 1920.a. vahvuse eest 1919.a peetud lahingus Gostilitsa mõisa valdamisel VR II/3. Ta o li ka vene Stanislavi ordeni III kl. kavaler.
Johannes Kolde oli abielus  Leida-Ellen  Koldega, peres kasvasid  tütar Stella ja poeg  Oskar.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ Viljandi, 2016;