• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Hugo Läänemets (1902 – 1919) Vabadussõja sõdur
Kultuurilooline haud
Tallinna Hiiu-Rahu kalmistu, HK, I, 1-3, kirstuplats
Laadimine
Maetud
Eesnimi Perenimi Sünniaeg Surmaaeg Matuseaeg
Anna Läänemets 15.11.1986
Endel Läänemets 05.12.1924
Harald Läänemets 31.12.1992
Hugo Läänemets 06.02.1902 05.03.1919 05.12.1924
Jakob Läänemets 21.03.1946
Juulia Läänemets 08.09.1937
Raido Läänemets 15.01.1951
Sst Läänemets 06.06.1956
Vaike Läänemets 26.07.1921 19.06.2008 08.07.2008
Liisu Puurmann 29.09.1944
Maria Vesberg 26.10.1969

Hugo Läänemets (1902 – 1919) Vabadussõja sõdur
Sünd. 06.02.1902 Tallinn
Surn. 05.03.1919  Stakeln
Hugo Läänemets sündis Tallinnas. Perekond kolis hiljem Nõmmele. Isa Jakob pidas Nõmmel kauplust  Pärnu mnt ja Köie tn nurgal. Hugo õppis Tallinna Linna Poeglaste  Humanitaargümnaasiumis (hilisem GAG). Hugo võttis osa põrandaaaluse Kaitseliidu tegevusest Saksa okupatsiooni ajal 1918.aastal. Läks vabatahtlikult Vabadussõtta koos 129 koolivennaga ning teenis õppursõdurina soomusrongil nr 3. Hugo Läänemets langes  lahingus Stakelni (Strenci, Põhja-Läti)  all.  1919.a. POSTIMEHES ilmus teade, et 5. märtsil langesid vaenlase suurtükikuulide läbi vaprad  kaasvõitlejad  Peeter Lohuaru, Rudolf Kukk, Juri Priimann, Hugo Läänemets, Artur Wiikmann ja  Richard Ende, neid leinab 3. soomusrongi dessantroodu  II rühm. Alles 17 aastaseks saanud Hugo maeti 16. märtsil Rahumäe Jaani vanale kalmistule. 5. dets. 1924.a.  maeti ta ümber Hiiu-Rahu kalmistu perekonna hauaplatsile.
24.02. 1922 avati Gustav Adolfi Gümnaasiumi aulas mälestustahvel seitsme Vabadussõjas langenud koolipoisi auks. Omaaegses TALLINNA TEATAJAS  ilmus selle kohta artikkel, kus teatati, et seati üles  valgest Itaalia marmorist tahvel, sisseraiutud õpilaste nimedega. Mälestustahvel on ümbritsetud musta sametiga. Langenute auks mängis kõne järgi kooli pasunakoor  ISAMAA ILU HOIELDES. Peale selle kandis üks endine õppursõdur ette langenute elulood, mis lühikesed, sest langenute eluiga  kõikus 13  ja 19 eluaasta vahel. Veel kõnelesid päeva tähtsusest kaks õpilast ning koolinõunik A. Kuts, samuti kanti ette kooli meeskoori poolt kõnede vahepeal leinajate mälestuslaul  MIKS LANGENUD VÕITLEJAID SAADAB TEIL NUTT.  Järgnes langenute loetelu, kus ning miks langenud, nende hulgas muidugi ka Hugo Läänemets.
Plaat kõrvaldati  nõuk. okupatsiooni alates 1945.a. ning taastati uue Vabariigi ajal 2002.a.
Hugo Läänemetsa haud oli algselt tähistatud ristiga, mis hävis 1941.a  28.a. augustil kui Nõmme-Väikse jaamas plahvatas laskemoonarong. Hiljem oli kalmul hauaplaat, kus surma-aastaks ekslikult märgitud 1917.a. 
23. augustil 2004.a. avati ESHHL-i poolt uus õigete andmetega hauatähis.
Andmed: L.Lõhmus SÕJAHAUAD HIIU-RAHU KALMISTUL, Tallinn, 2007; L.Lõhmus HIIU-RAHU KALMISTU, Tallinn, 2003; POSTIMEES (1886-1944), nr. 48, 11 märts 1919; TALLINNA TEATAJA, nr. 47, 27 veebruar 1922;