Maetu otsing


Akteerimise kord Tallinna Kalmistutel

Akteerimise eesmärgiks on omaniketa hauaplatside kasutusele võtmine või kasutuse muutmine.
Tallinna kalmistute kasutamise eeskirjade järgi kuuluvad akteerimisele alljärgnevad hauaplatsid:

1. Hauaplatsi kasutamisõigusest on loobutud

2. Hauaplatsid on hooldamata

•Hauapaltside ülevaatamiseks moodustab komisjoni Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud.
Üldjuhul viiakse hauaplatside ülevaatust läbi suve lõpus.
•Ülevaatuse käigus tähistatakse lõppenud kasutusajaga või hooldamata matmisplatsid
lipikuga, kuhu on kantud ilmastikukindla värviga ülevaatuse järjekorra number ja ülevaatusprotokoll. Ülevaatusprotokolli kantakse hauaplatsi kirjeldus koos ülevaatuse toimumise kuupäevaga.
•Peale esimese ülevaatusperioodi lõppu teatab linnavalitsus kohalikus ajalehes ülevaatuse läbiviimisest.
•Kalmistut haldav ettevõte kontrollib aasta jooksul ülevaadatud hauaplatse ning kannab kogu vahepealse informatsiooni ülevaatusprotokolli märkuste lahtrisse.
•Aasta möödudes (kui mitte varem lipikul märgitud kuupäevast) viiakse läbi
sama komisjoni poolt järelkontroll, mille tulemusena koostatakse akt, kuhu märgitakse
ära hooldamata hauaplatside edasine kasutamine.
•Hauaplatside kasutusõigusest loobumisel (aluseks matmispaiga omaniku kirjalik avaldus, mis
kuulub säilitamisele kalmistu perekonna matmispaikade registreerimise raamatus) akteeritakse hauaplats ilma aastase tähtajata.
•Peale akteerimist võetakse hauaplatsid korduvkasutusse uuteks matusteks. Hauaplatse antakse välja üldises järjekorras, vastavalt kehtivale kalmistute kasutamise eeskirjale. Akteeritud platside täpsemate andmetega (vabade platside arv, asukoht kalmistu kvartalis, platsi suurus, akteerimise komisjoni poolt fikseeritud eritingimused) on võimalik tutvuda konkreetse kalmistu kontoris.