Maetu otsing


Kodukord

1. Kalmistu territoorium on mõeldud surnute matmiseks ja selleks eraldatud matmisplats on antud selle kasutajale sihtotstarbeliseks kasutamiseks 15 aastaks.

2. Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda, puhtust ning vaikust.

3. Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohtasid, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi.

4. Ole loodussõbralik ja hoia kalmistul asuvaid puid, põõsaid ja lilli.

5. Ära too kalmistule olmeprügi. Praht pane selleks ettenähtud kohta.

6. Kalmistul ära tee lõkketuld.

7. Kui külastad kalmistut mootorsõidukiga siis pargi see selleks ettenähtud parkimisplatsile. Kui on väga suur soov kalmistu territooriumile mootorsõidukiga siseneda, siis küsi kalmistu kontorist sissesõiduluba.

8. Ära proovi matmisplatsi omavoliliselt suurendada ja hauarajatisi omaalgatusel ümber paigutada. Järgi hauarajatiste ehitamise korda Tallinna kalmistutel.

9. Hoia hauaplats korras ja hoolda seda pidevalt.

10. Kalmistut külastades jäta enda lemmikloomad koju.

11. Kalmistu territooriumile ära mata loomi.

12. Kalmistutel teostatakse sanitaarraiet ainult kuivanud puudele. Hauaplatsilt  likvideeritakse puud ainult kasutaja avalduse alusel, likvideerimisega seotud kulud tasub hauaplatsi kasutaja.