Maetu otsing


Pealeht > Tallinn >

Tallinna kalmistud

Pärnamäe tee 36
11914 Tallinn
Telefon 6 722 350
e-post: kalmistud@kalmistud.ee
Juhataja kohusetäitja: Lauri Berg
Juhataja vastuvõtuaeg E 12.00-14.00 (vajalik eelregistreerimine)       

 Metsakalmistu

+372 6 239 917 
metsa@kalmistud.ee
Reserveeritud avalikus elus
silmapaistnud isikutele.

Siselinna kalmistu
+372 6 014 064
siselinna@kalmistud.ee 
Täis maetud. Üksikud vabad
korduvkasutusse võetud  hauaplatsid.

 

 Rahumäe kalmistu (koos juudi kalmistuga)
+372 6 554 896
rahumae@kalmistud.ee 
Üksikud vabad ja korduvkasutusse
võetud hauaplatsid.

 

Liiva kalmistu 
+372 6 722 216
 
liiva@kalmistud.ee  
Matmiseks avatud.

 Pärnamäe kalmistu
+372 6 239 006 
parnamae@kalmistud.ee 
Matmiseks avatud.

Hiiu-Rahu kalmistu
Teenindab Rahumäe klamistu
Üksikud korduv kasutusse võetud platsid.

 

Pirita kalmistu 
Teenindab Metsakalmistu
Maetakse ainult varem väljaantud
pereplatsidele.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud, tegeleb kalmistute haldamise, elanikkonnale matuseteenuste osutamise, maa-ala aastaringse korrashoiu ja elektroonilise arhiivi  haldamiseaga.

Tallinnas on seitse hooldatavat kalmistut kogupinnaga 337,2 ha (Liiva kalmistu - 118 ha, Pärnamäe kalmistu - 109 ha, Metsakalmistu - 48,3 ha, Rahumäe klamistu - 30ha, Siselinna kalmistu - 28 ha, Hiiu-Rahu kalmistu 2,2 ha ja Pirita kalmistu 1,7 ha).