Otsi maetut:

  Tutvustus

asendiskeem_vaike[1].pngKalmistumajanduse korraldamine Tallinna linnas

Kalmistumajanduse korraldamine Tallinna linnas kuulub Keskkonnaameti töövaldkonda.
Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud (Pärnamäe tee 36), tegeleb kalmistute haldamise, elanikkonnale matuseteenuste osutamise, maa-ala aastaringse korrashoiu ja elektroonilise arhiivi  haldamiseaga.

Tallinnas on seitse hooldatavat kalmistut kogupinnaga 295,3 ha.

 

Metsakalmistu
Kloostrimetsa tee 36 / pindala 48,3 ha / 
Reserveeritud avalikus elus silmapaistnud isikutele.

Pärnamäe kalmistu
Pärnamäe tee 36 / pindala  104,1 ha /
Täis maetud. Üksikud vabad ja korduvkasutusse võetud hauaplatsid. Võimalik saada urnimatuste kohti.

Pirita kalmistu
Rummu tee 7a / pindala 0,8 ha /
Maetakse ainult varem väljaantud pereplatsidele.

Siselinna kalmistu
Toonela tee 3 /  pindala  17,1 ha /
Täis maetud. Üksikud vabad korduvkasutusse võetud  hauaplatsid.

Rahumäe kalmistu (koos juudi kalmistuga)
Rahumäe tee 6 /  pindala 32,3 ha /
Üksikud vabad ja korduvkasutusse võetud hauaplatsid.

Hiiu-Rahu kalmistu
Hiiu-Suurtüki 1 / pindala 2,2 ha /
Üksikud korduv kasutusse võetud platsid.

Liiva kalmistu
Kalmistu tee 34 / pindala 90,5 ha /
Matmiseks avatud.