• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Tallinna kalmistutel akteeritakse 2015. aastal 384 hooldamata hauaplatsi
11/26/2015

12. novembril vaatas komisjon üle Tallinnas Siselinna -, Liiva - ja Rahumäe kalmistul 2014. aastal hoiatussedeliga märgistatud 505 hooldamata hauaplatsi.
Komisjon selgitas välja, et 121 hauaplatsi olid korrastatud ja kustutas hooldamata hauaplatside nimekirjast, kuid 384 hauaplatsi olukord ei ole muutunud ning komisjon otsustas need hauaplatsid akteerida.

Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja järgi on hooldamata hauaplats rohtunud või võsastunud, hauakivid on muutunud loetamatuks või piirded on oluliselt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud. Akteeritud hauaplats võetakse taaskasutusse, kui viimasest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Tallinna Kalmistud on välja saatnud teavituse akteerimisest kõigile kasutajatele, kelle ajakohased kontaktandmed on registris ja ühe kuu jooksul on kõigil võimalus teavitusele reageerida ja hauaplats korrastada ning anda kalmistu haldajale teada oma soovist jätkata hauaplatsi kasutamist. Enamikul hooldamata hauaplatsidest puuduvad ajakohased kasutajate kontaktandmed kalmisturegistris, sest viimne matus on toimunud aastakümneid tagasi ning taotlust lepingu sõlmimiseks ei ole esitatud.

Akteeritud hauaplatside nimekirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Kalmistud koduleheküljel: www.kalmistud.ee/Tallinn või kalmistu kontorites esmaspäevast reedeni kell 9:00 - 16:00.