• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Pealeht > Läänemaa > Haapsalu kalmistud >

Ridala uus kalmistu

Ridala uus kalmistu

Ridala uus kalmistu.jpg

 

Ridala uus kalmistu asub Läänemaal endise Ridala valla territooriumil Liivakülas, Haapsalu-Laiküla mnt ja Ridala-Saanika-Taebla tee ristist 0,5 km Laiküla poole ja jääb Haapsalust 9,5 km kaugusele.

Kalmistu üldpindala on 1,63 ha. Kalmistu välispiirdeks on tema esiküljel (maantee ääres) põhiliselt hekk. Ligikaudu kolmandiku ulatuses on esiküljel piirdeks maakivikuhjatis kõrgusega ca 1 m. Kaguküljel ja tagaküljest on kalmistu piiratud samuti maakivikuhjatisega. Osal tagaküljest ja loodeküljel on kivipiire terves ulatuses hävinud.
Kalmistul on üks värav (esiküljel). Värava moodustavad tsementsilekrohviga kaetud paepostid ja sepisvõred. Kaguküljel on müüritises ava.
Kalmistul on paekivist krohvitud ja lubjatud kabel ning kaev.

Kalmistuaia keskpaigas kõrgub suur paekivirist graniitkivi kirjaga “Mu Elu Kristus ise”. Suure tõenäosusega ei ole selle risti puhul tegemist kalmutähisega, vaid sümboliga, mis paigaldatud kalmistu keskpaika kalmistu rajamise aastal - 1924. Algupäraselt ja kuni 1941 aastani on Ridala uus kalmistu kuulunud Evangeelse Lutheri Kiriku kogudusele.