Maetu otsing


Matuse vormistamine.

1.Tervishoiuteenuse osutajad (perearstid, haiglad kiirabi jne) surmafakti andmed automaatselt  rahvastikuregistrisse väljastab lähedasele ka matmiseks vajaliku surmatõendi. Üldjuhul ei pea enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel

2. Pöörduda selle kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse matuse päeva ja kellaaja määramiseks.  Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud surma tõendi, näidanud hauaplatsil hauakoha ja tasunud tellitud teenuse eest. Suvehooajal (16. aprillist kuni 30. novembrini) tuleb matus vormistada hiljemalt matusele eelneval päeval kella 10.00-ks. Talvehooajal (1. detsembrist kuni 15.aprillini) - üle-eelmisel päeval. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi ei korraldata.

3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse 1 või 2-kohaline plats Liiva või Pärnamäe kalmistul.

4. Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele hauaplats on eraldatud. Kasutaja võib tõestatud volikirja alusel lubada

hauaplatsi kasutamist teistel isikutel. Hauaplatsi olemasolu korral on vajalik platsi kasutaja nõusolek haua

kaevamiseks.

 5. Peieruum matuste korraldamiseks on Rahumäe kalmistul 40 - ja Liiva kalmistul - 25 kohta. Kõiki muid

matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida matusebüroodest.