Maetu otsing


Pealeht > Läänemaa > Haapsalu kalmistud >

Matuse vormistamine

Matuse vormistamine

  1. Arsti või kohtumeditsiinieksperdi poolt väljastatud tõendi ja surnu isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) alusel tuleb vormistada surmatunnistus.

  2. Kõik matmised (sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt matmispäevale eelneval tööpäeval. Matja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi ja maetava surmatunnistuse ning matmise registreerimise avalduse vorm 

  3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse hauaplats kalmistule.

  4. Matuste korraldamiseks on Metsakalmistul kabel.

  5. Matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida kalmistu kontorist.