Maetu otsing


Pealeht > Harjumaa > Saue kalmistud >

Matmise registreerimine

 

 

      MATMISE REGISTREERIMINE

  1. Surm tuleb perekonnaseisuasutuses registreerida seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast arvates.

  2. Matmine tuleb registreerida vähemalt 2 päeva enne matuse toimumist  Saue vallamajas  heakorraspetsialisti juures:
    Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald Harjumaa
    Heakorraspetsialist (kalmistu haldamine): info@sauevald.ee või marju.norvik@sauevald.ee 679 0213

  3. Matja peab esitama enda isikut tõendava dokumendi,  maetava surmatõendi ning lisama andmed matuse liigi (kirstu-, urnimatus) kohta ning enda sideandmed.

  4. Hauaplatsi olemasolu korral on vajalik platsi registreeritud kasutaja nõusolek haua kaevamiseks. Kui matja on  hauaplatsi registreeritud kasutaja, tuleb esitada hauaplatsi number ja/või hauaplatsile eelnevalt maetud inimese nimi. Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele antakse hauaplats kasutusse taotluse alusel.