Maetu otsing


Lugupeetud kalmistu kasutajad!

 

Juhime Teie tähelepanu, et hauaplatsil tööde tellimiseks:

1. Peate omama hauaplatsi kasutuslepingut.

2. Hauapiirete paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga enne tööde teostamist ja tasuda betoonijäätmete käitlemise eest.

3. Kirjalik tööde kooskõlastus peab olema kaasas tööde teostamise kohas.

4. Töid võib tellida kalmistul töötamiseks tööluba omavatelt ettevõtjatelt (nimekiri kalmistul, kontoris, veebilehel).

5. Keelatud on tööde teostamine kalmistul ilma Sihtasutuse poolt ettevõtjale väljastatud tööloata ja kasutuslepingut mitteomaval hauaplatsil ning hauapiirete paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine ilma Sihtasutuse kirjaliku kooskõlastuseta.

6. Tööde käigus tekkivad betoon- või muud samalaadsed jäätmed peab töö teostaja viima Sihtasutuse poolt näidatud kohta.

 

Vaivara kalmistutel on luba töid teostada järgmistel ettevõttetel:

Riigiküla ja Narva-Jõesuu kalmistud

Sinimäe ja Sillamäe kalmistud

 

Meeldetuletus ettevõtjatele!

 

Teenuste osutamine meie kalmistutel on lubatud ainult vastava lepingu alusel, palume pikendada või sõlmida lepingud 2018 aastaks.

 

SA Vaivara Kalmistud