Maetu otsing


Pealeht > Jõgevamaa > Mustvee kalmistud > Avinurme kalmistu >

Avinurme kalmistu kodulehest

Tere tulemast Avinurme kalmistu kodulehele!

 

 

Avinurme kalmistu vana ja keskmine osa kuulub EELK Avinurme kogudusele, nö uus ja kõige uuem aga Avinurme vallale. Plaanis on sõlmida ühtne kalmistu haldamise leping koguduse ja vallavalitsuse vahel. 

Korrastamaks kalmistumajandusega seonduvat, on Avinurme vald liitunud AS SPIN TEK infosüsteemiga Haudi, kalmistute elektroonilise programmiga, mis peaks perspektiivis hõlbustama nii kalmistu haldaja kui töötajate tööd. Kodanikele annab programm täpse ülevaate oma lähedaste lahkunute matmispaikade kohta, samuti võimaluse andmeid parandada ja lisada. Täna on kalmisturegister esialgseks kasutamiseks valmis. 

Igaüks saab Avinurme kalmistut vaadata  kalmistute registrist ning leiab omaste platsi maetu ees või perenime järgi, aga ka sünni- või surmadaatumit sisestades ning saab teada ka oma platsi nn aadressi. 

Edaspidi plaanime infot suurendada, lisades juurde kalmistu ees- ja põhikirja, mälestusi, fotosid jm kultuuriloolisi momente, samuti hakkame sõlmima lepinguid platside kasutajatega. Kindlasti soovime digitaliseerida kalmistu kaarti, et kõigil oleks lihtne ülevaadet saada, kus kellegi plats asub. 

Eeltöö tänase registri loomiseks sai alguse juba 1996 aastal kui valla töötajad koos endise kalmistuvahi Helmi Pillesaarega teostasid platside mõõtmised ja märkisid üles maetud. Suures osas tugineti Helmi heale mälule. Kahjuks ei kirjutatud üles muid andmeid kui platside suurused ja maetute perekonnanimed, aga põhi sai tehtud. 

2011 aasta sügisel teostati uus ulatuslik töö, käidi uuesti kogu kalmistu läbi ja seekord kirjutati kogu olemasolev teave täpselt üles. Siiski on paljud kivid loetamatud, ristidel puuduvad nimed ja sünni- surma daatumid, seega võis sisse lipsata ka vigu, mida tahaksime kõigi kodanike kaasabil parandada. 

Tänasel päeval on kalmistul teadaolevad platsid üldjoontes kaardistatud materjalidele, vanadele kaartidele ja matmisraamatutele tuginedes sisestatud. Lisamisel on maetud, kes on kas matmiste või kirikuraamatutesse registreeritud, kuid kelle asukohti kahjuks märgitud ei ole. Nemad saavad sisestatud nimede järgi ja hauakohtadele jääb märge „teadmata“. Platsid, milledel asuvad puuristid või loetamatu kirjaga hauatähised, samuti maha jäetud platsid- on märgitud vanale kaardimaterjalile tuginedes perekonnanimega või sümboliga „X“.

Uuesti lähevad ülevaatusele hooldamata ja ka eelpoolnimetatud platsid, et oleks võimalik need uuesti kasutusse võtta. 

Segadust on tekitanud mitmed asjaolud, nagu: Avinurme kandis on elanud palju ühenimelisi kodanikke, aga matmiste raamatutes puuduvad võrdlusandmed, nagu näiteks sünnidaatumid. Siis ei tea, kus keegi neist asub, või kes ta täpselt on. Suurimaks probleemiks aga kujunes sisestamisel, et matmiste raamatus ei ole märgitud platse, kuhu keegi on maetud ja alati ei saagi kedagi konkreetse kohaga seostada. 

Lühidalt selgituseks, milline on Avinurme kalmistu struktuur Haudis: sisestame maetud nimede, kui on, siis sünniaja, isikukoodi, surma aja, surmadokumendi numbri, matuse aja, kvartali, rea, hauaplatsi,  koha ja matjate andmete kaupa platsil.  Edaspidi on võimalik lisada ka fotosid.

 

Avinurme kalmistu jaotus registris on 7 kvartaliline, ning Avinurme- Kalma teelt vaadatuna järgmine:

I kvartal- vana surnuaia vasak, kabeli pool

II kvartal- vana surnuaia parem pool ( need on Kiriku kinnistu kat nr 16401:002:0195, 8665rm)

III kvartal- keskmise surnuaia parem (parkla) pool, vana kalmistu I kv vastus (Kiriku kinnistu kat nr 16401:002:0196, 6844rm)

IV kvartal- sama vasak pool, vana kalmistu II kv vastus

V kvartal- vastavalt aleviku poole tulles

VI kvartal- rahvasuus uus surnuaed, kõige äärmine Avinurme pool (Ööbiku tn 13, kat nr 16401:002:0426, 6137rm)

VII kvartal- tegelik kõige uuem osa, kus asub Avinurme lahingu mälestusmärk (Ööbiku tn 16a, kat nr 16401:002:0423, 4910rm)

 

Andmete sisestamisel oleme tuginenud 4 allikale:

  1. Avinurme Kalmistu „Matmiste registreerimise raamatutele“, mille vanim osa algab 13. 08. 1951 aastast  kuni tänapäevani  
  2. Avinurme EELK „Matmise raamat“, mille esimene sissekanne on 03.01.1930
  3. 1996 aastal koostatud Avinurme kalmistu kaartidele
  4. Inimeste ütlustele ja märkustele

 

Nagu eelpool mainitud,  on andmed paljuski puudulikud, sestap palume kõiki, kel on Avinurme kalmistuga tegemist, anda informatsiooni oma platside ja maetute kohta. Eriti oluline on see nende puhul, kelle platsid on tähistatud ristide või kividega, mis on aja jooksul tuhmistunud, muutunud loetamatuks või ümber kukkunud. Samuti palume anda informatsiooni hauaplatside kohta, mis on maha jäetud ja on teada, et kedagi neid enam hooldamas ei ole, ning seega võiks need uuesti välja anda. Sageli on kividele raiutud nimed, kes raiumise ajal on elanud, tänaseks aga siit ilmast juba lahkunud, ka nende õiged andmed peaks edastama. Samuti on vajalik info pealematmiste kohta. 

 

Igasugune abi on teretulnud ja palume kõikide leebet suhtumist kui avastate vigu andmetes

Kui kellelgi on huvitavaid materjale Avinurme kalmistu kohta, palun saata Avinurme Vallavalitsusse kontaktile:

 

Tiina Tuur

Võidu 9, 42101 Avinurme Ida- Viru mk

tiina@avinurme.ee