Maetu otsing


Pealeht > Tallinn >

Tallinna kalmistud

Üldist

Sellelt leheküljelt on võimalik saada erinevat informatsiooni kalmistu maetute ja hauaplatside kohta, samuti tellida teenuseid ja saata ankeete. Järgneb lühikirjeldus olemasolevate E-teenuste kohta.  Igal konkreetsel kalmistul võib olla avatud erinev valik E-teenuseid.

Kui Teil on hauaplats

Alates 2011 aastast on Tallinna kalmistute hauaplati kasutajatel kohustus sõlmida matmiskoha kasutusleping. Lepingu sõlmimiseks tuleb kõigepealt täita lepingu taotlus. Kalmistutöötaja kontrollib registrist, kas avalduse esitanul on õigus konkreetsele hauaplatsile ja teavitab otsusest e-posti või telefoni teel. Hauaplatsi kasutaja on isik, kellele on eraldatud hauaplats. 

Lepingu taotlus

On elektroonne ankeet, platsi kasutaja andmete täpsustamiseks. Taotluses tuleb täita matmiskoha kasutaja andmed.
* Tärnikesega märgitud väljade täitmine on kohustuslik.
NB! Kohustuslik on esitada, kas mobiilinumber või e-posti aadress. 
 
Hauaplatsi leidmiseks klõpsake nuppu „Otsi hauaplatsi maetu järgi.  
Avanevasse otsinguaknasse sisestage maetu pere- ja eesnimi (Võib lisada ka maetu sünni- või surma-aasta, kuid see pole kohustuslik. Kuupäev tuleb sisestada kujul PP.KK.AAAA).
Avanenud tabelis vajutage sobiva kirje ees olevale nupule „Vali, mis avab konkreetsele hauaplatsile maetud isikute andmed. 
Kui tegemist on õige hauaplatsiga, vajutage nupule „Vali , mis seostab taotluse esitaja selle hauaplatsi andmetega.
 
Korraga saab esitada ühe matmiskoha (hauaplatsi) kasutuslepingu taotluse.
Vajutades nupule „Saada edastatakse sisestatud andmed kalmistu töötajale kontrollimiseks.
 
Kalmistutöötaja kontrollib registrist, kas avalduse esitanul on õigus konkreetsele hauaplatsile ja teavitab otsusest e-posti või telefoni teel.  
 

Maetu otsing

Sellele kalmistule maetud isiku otsimiseks sisestage maetu ees- ja perenimi.
NB! Otsida võib ka nimeosa järgi.
Otsingutulemuse täpsustamiseks võib lisada (ligikaudse) sünni-, surma- või matuseaja. Kuupäev tuleb sisestada kujul  PP.KK.AAAA
NB! Kui otsite ajavahemiku järgi, siis kuvatakse otsingutulemuste loetelus kõigi sel ajavahemikul maetute andmed. Siis saab nupule "Vali" klõpsates vaadata, kes on sellele hauaplatsile veel maetud.     

Kaart

Kaardiaken avaneb eraldi aknas ja on piiratud suuruses, et ka suur kalmistu mahuks tervikuna  ekraanile.  Soovi korral saab kaarti vaadata kogu ekraani ulatuses, kasutades Täisekraani nuppu ülal parempoolses nupureas. 

Kaardi kasutamise juhendi leiate, vajutades "?" nupule.   

Kultuuriloolised hauad

Kultuuriloolise haua andmetega tutvumiseks vajutage hauaplatsi aadressile.  

Jälgitavad hauaplatsid

On  nimekirja korrastamata hauaplatsidest.  
Hooletusse jäetud hauaplatsid märgitakse ja määratakse kalmistu kasutamise eeskirjade kohaselt ja hauaplatside akteerimis komisjoni otsusega üheks aastaks jälgitavaks vastavalt kalmistu kasutamise eeskirjadejälgimisele üheks aastaks. Kui selle aja jooksul hauaplatsi kasutaja ei korrasta hauaplatsi või ei loobu selle kasutamisõigusest, siis hauaplats akteeritakse ja antakse korduvkasutusse uuele matjale üldises korras.  

Akteeritud hauaplatsid

Aasta jooksul korrastamata jälgitavad hauaplatsid akteeritakse komisjoni otsusega. Akteerimise tagajärjel kaotab platsi kasutaja kõik õigused. Plats puhastatakse hauakividest ja antakse välja uuele platsi kasutajale.  

Hooldusavaldus

On elektroonne avaldus, kus isik saab tellida hauaplatsile hooldustöid. Avalduses tuleb esitada soovitud tööde loetelu ja tähtpäev. Kalmistutöötaja koostab hinnapakkumuse ja saadab selle töö tellijale E‑ postiga. Kui kodanik on sellega nõus, tasub ta panga kaudu kokkulepitud summa, mis on kalmistul  tööde teostamiseks aluseks . Hooldustöid saab tellida ajavahemikul 1. mai -30 september.  NB!  Välja E‑ post  täitmisel olge tähelepanelik, sest Teie sisestatud meiliaadressile saadetakse hooldustööde hinnapakkumus.  

E-eenused lepingulisele hauaplasikasutjale.

On elektroonne ankeet, kus registreeritud platsi kasutaja saab kas sisestada tema platsil olevatele maetutele puuduvad surma ja sünni kuupäevad või parandada olemasolevaid kuupäevi. Kalmistutöötaja otsustab, kas aktsepteerida parandused.