Maetu otsing


Pealeht > Pärnumaa > Pärnu linna kalmistud >

Kasutuslepingu taotlemine

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine

Kõik isikud, kelle kasutuses on Pärnu linna kalmistutel hauaplatsid, on kohustatud alates 01.01.2012 kolme aasta jooksul esitama vormikohase taotluse hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks. 

Lepingusse märgitakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi andmed ja hauaplatsi iseloomulikud tunnused. Hauaplatsi kasutajaks loetakse omakseid, kes on korraldanud esimese matuse, selle puudumisel aga isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab. Lepingu sõlminud isik vastutab hauaplatsi kasutamise eest ning tal on õigus saada ise maetud sellele hauaplatsile. 

Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused

Hauaplatsi kasutamise lepingu näidis 

Taotluse esitamine

Taotlus hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada Pärnu Lnnavalitsuse majandusosakonnale. 

Taotluse blanketi saate alla laadida siit:: .pdf-formaadis.rtf-formaadis  

Blankette on võimalik saada Pärnu Linnavalitsuse infolauast (Suur-Sepa 16) ja kalmistuvahtidelt. Kalmistuvahtidelt saab ka taotluse täitmisel abi ja selgitusi. 

Kalmistuandmete kontrolliks ja täienduseks palume hauaplatsi taotlus täita trükitähtedega ja sinna märkida kõik hauaplatsile maetute nimed ja daatumid. 

Taotlusele on kasulik lisada ka teisi täiendavaid dokumendikoopiaid, mis annavad lisainformatsiooni ja kiirendavad avalduse menetlust.