Maetu otsing


Pealeht > Pärnumaa > Pärnu linna kalmistud >

Kasutuslepingu taotlemine

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine

Kõik isikud, kelle kasutuses on Pärnu linna kalmistutel hauaplatsid, on kohustatud alates 01.01.2012 esitama  taotluse hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks. 

Lepingusse märgitakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi andmed ja hauaplatsi iseloomulikud tunnused. Hauaplatsi kasutajaks loetakse omakseid, kes on korraldanud esimese matuse, selle puudumisel aga isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab. Lepingu sõlminud isik vastutab hauaplatsi kasutamise eest ning tal on õigus saada ise maetud sellele hauaplatsile. 

Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused

Hauaplatsi kasutamise lepingu näidis 

Taotluse esitamine

Taotlus hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada Pärnu Lnnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistusele. 

Vajadusel on võimalus blankette  saada Pärnu Linnavalitsuse infolauast (Suur-Sepa 16) ja kalmistuvahtidelt. Kalmistul taotlust täites  saab  abi ja selgitusi kalmistuvahtidelt. 

Kalmistuandmete kontrolliks ja täienduseks palume hauaplatsi taotluses  märkida kõikide hauaplatsile maetute nimed ja sünni-, surmadaatumid ning sugulusside lahkunutega. 

Taotlusele on kasulik lisada  teisi täiendavaid dokumendikoopiaid, mis annavad lisainformatsiooni ja kiirendavad taotluse menetlust. Vajalikud on omaste nõusolekuavaldused, mis on kinnitatud allkirjaga.